Allerzielenviering 2 November 2022

Beste nabestaanden en familieleden,

De Rafaelgroep is verheugd 2 november a.s. de Allerzielenviering te kunnen vieren.
Op deze dag zullen wij op een bijzondere manier al degenen, die gestorven zijn, herdenken.
Speciaal gaan onze gedachten uit aan hen, die het afgelopen jaar zijn overleden.
Het is moeilijk om verder te leven met het gemis van iemand, die je heel vertrouwd en dierbaar was
Je hebt verdriet en pijn; soms zoveel, dat je op zo’n moment moeilijk een uitweg kan vinden.
Als gelovigen verwachten wij dat de dood niet het einde is.
“Het leven is veranderd, maar niet weggenomen.
Waarom zou ik uit jullie gedachten verdwijnen, omdat ik uit het zicht verdwenen ben?
Ik ben heel dicht bij jullie, juist om de hoek en soms, soms loop ik een eindje mee,
herkennen jullie me niet? ….. Het gaat goed met me.”
Uit deze tekst kunnen wij troost en bemoediging putten.
Wij nodigen u, met familieleden en vrienden, uit om op WOENSDAGAVOND 2 NOVEMBER
OM 19.00 UUR in onze Parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Uitgeest bij deze bijzondere
Allerzielenviering aanwezig te zijn.
Het gemengd koor Laus Deo verleent ook dit jaar weer zijn medewerking en als speciale gast
hebben wij zangeres Nienke van den Berg uit Uitgeest uitgenodigd.
Tijdens deze viering gedenken wij samen onze dierbare overledenen en wordt bij het noemen van de
naam van uw dierbare een gedachteniskaars aangestoken.
Aan het einde van de viering kunt u het licht, dat voor uw overledene is aangestoken, mee naar huis
nemen. Op de kaars staat de naam van uw dierbare vermeld.
Na afloop gaan we in een lichtprocessie naar het kerkhof om daar de graven en urnen van onze
dierbare overledenen te bezoeken en te zegenen.
Het toegangspad én het kerkhof zullen verlicht zijn met vele kaarsjes.
Daarna bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken in het
parochiehuis De Klop, gelegen naast de kerk.
Daar zullen ook de mensen van de Rafaëlgroep aanwezig zijn om met u nog even wat na te praten.
Wij hopen dat deze avond van vieren, bidden en gedenken u troost en kracht zal geven.

Hartelijke groet,
Pastoor Ruben Torres en De Rafaëlgroep