ALLERZIELENVIERING 2021 IN UITGEEST

De Rafaelgroep van de r.k.parochie in uitgeest verzorgt ook dit jaar weer de Allerzielenviering 2 november in de R.K. kerk Onze lieve Vrouwe Geboorte aan de Langebuurt. De viering begint om 19.00 uur.  De viering wordt muzikaal verzorgd door het koor Laus Deo, MET ALS SPECIALE GAST : BRITT van COEZAND uit  uitgeest.

Tijdens de viering van Allerzielen in de kerk in Uitgeest worden in het bijzonder de namen opgenoemd van de overledenen van het afgelopen jaar. Bij iedere naam wordt een nagedachteniskaars aangestoken, die na afloop door de familie mag worden meegenomen. Tevens krijgen alle nabestaanden een gedachtenisprentje.

Tijdens de viering ontvangen alle aanwezigen een brandende kaars en lopen zij in processie naar het met kaarsen verlichte kerkhof; het koor LAUS DEO zingt toepasselijke liederen en dit maakt al jarenlang veel indruk op iedereen. Ook dit jaar begeleiden 2 pipers de processie.

De priester zal daar ook de graven en urnen zegenen.

Na afloop kan er worden nagepraat in de Klop onder het genot van een kopje koffie of thee.

De leden van de Rafaëlgroep zullen ook aanwezig zijn.

De OSU zendt de Viering uit op Ziggo kanaal 43.