AMO Vastenactie 2023: Colombia

AMO INFO

Bank nr. IBAN NL 12 RABO 1521 01.950

 

Vastenactie 2023: Colombia

Op 22 februari start onze jaarlijkse Vastenactie en deze loopt t/m 9 april.
Vasten is het doelbewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijk te worden voor de boodschap van Gods liefde. Ieder vult deze periode op eigen wijze in, de één doet er meer aan de ander minder. Ook het helpen van mensen die het minder hebben staat centraal.
Dit jaar is ons Vastenactie-project weer een gezamenlijk goed doel en wel een project uit het land van onze kapelaan Jaider Chantre, Colombia.
De organisatie genaamd: ‘Misioneras de Cristo Maestro’ is een katholieke religieuze gemeenschap opgericht in Colombia, in het aartsbisdom Bogotá, als antwoord op de behoeften van de armen.
Men probeert Jezus te volgen door de armen en eenzamen te helpen in hun noden.
Hun missie is het bieden van uitgebreid onderwijs en geven van trainingen aan kinderen en jongeren die anders geen toekomst hebben en op het verkeerde pad belanden. Ze gaan waar niemand heen wil om te evangeliseren, helpen de  armsten en minstbedeelden en zorgen voor in de steek gelaten terminaal zieke patiënten.  Op een boerderij genaamd: San José wil men
met een allesomvattend opleidingsproject voor duurzame landbouw een groep van 50 kinderen en jongeren helpen. Zij leren met grote aandacht en inzet voor milieubescherming en met goede gebruikmaking van natuurlijke hulpbronnen in eigen onderhoud te voorzien.
Het motto is: Vrede zaaien, hoop oogsten. Voor dit opleidingsproject is uw hulp onmisbaar.
Binnenkort komt er een folder uit over het project met foto’s en meer uitleg over wat men van plan is met het geld te bewerkstelligen en hoe u deze actie financieel kunt steunen.

 

Opbrengst Advenstactie

De adventscollectes hebben totaal € 315,12 opgebracht, waarvoor hartelijk dank!

Dit geld gaat naar het project ‘Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo’.

 

Terugkoppeling Vastenactie vorig jaar ‘een dak voor de kerk in Wombong Ikui Kameroen

De huidige stand van zaken:

Alle dakspanten van de kerk in Wombong Ikui zijn op de versterkte betonnen muurplaatbalk geplaatst.

Waarschijnlijk willen de mensen van de parochies, die bijdragen aan het dak van de Wombong Ikui-kerk, graag weten in hoeverre we erin geslaagd zijn [ondanks de Engelstalige crisis] met de dakconstructie. Daarom enkele foto’s bijgevoegd.

 

Binnenkort beginnen we met het timmerwerk van de gevelplaat [voorkant, achterkant en zijkanten van het dak].

 

We hebben vernomen dat in de maand december de wegversperringen zullen worden opgevoerd door de oppositie en door enkele andere activiteiten. De prijzen van materialen en transport zijn enorm verhoogd door betalingseisen van de oppositie. We weten niet zeker of we de TAC [voor de gevelplaat] en de aluminium dakplaten van de kerk kunnen betalen.

Aldus broeder Huub en Henry

 

Veranderingen AMO

Lydia Vergouw die de MOV Heemskerk al doet, zal ook de AMO onder haar hoede nemen. Ilse zal op de achtergrond nog aanwezig zijn met een helpende hand en overleg waar nodig. Vanwege deze zeer krappe bezetting is de keus gemaakt om alleen nog de landelijke acties te voeren. Andere projecten die op de plaats van projecten van onze eigen missionarissen gekomen waren, zullen helaas afgestoten worden. Zij zullen nog wel een laatste bijdrage krijgen dit jaar.

Hartelijk dank voor uw trouwe steun!

 

Lydia en Ilse