Brief aan de parochianen

                                                                                                                                Uitgeest, april 2022

 

Beste Parochianen,

 

Inmiddels is de 40 dagentijd begonnen en zijn wij deze gestart met een as kruisje. Dit as is van de palmtakjes van het afgelopen jaar. De as, waarmee wij getekend zijn tijdens de viering van Aswoensdag, staat voor berouw en vasten. Het brengt ons als het ware terug naar de essentie van ons mensen en nodigt ons uit om bewust stil te staan bij de aardse geneugten. Veelal ervaren wij dat alles dat wij hebben vanzelfsprekend is. Maar realiseren wij ons ook vaak genoeg dat als wij tot de Heer komen, wij niets van dit alles mee kunnen nemen?

 

Deze periode vraagt ons om ons weer bewust te worden van wie wij zijn als mens. Wie willen wij bijvoorbeeld zijn voor anderen? Doe ik alles wat ik doe met overgave ofwel meen ik wat ik doe? Zoals de prachtige passage uit het evangelie volgens Marcus (12, 41) waarbij een arme weduwe haar laatste geld in het offerblok werpt terwijl de rijken alleen geven van hetgeen dat zij zelf in overvloed hebben.

 

Bij deze brief is ook een gewijd palmtakje gevoegd. Dit takje symboliseert dat Jezus het kwade heeft overwonnen door zijn lijden, dood en verrijzenis. Zo ook is dit voor ons thuis een teken van overwinning, vrede en voorspoed. Dat dit ons mag bemoedigen in ons leven en ons mag inspireren om te blijven bidden voor de vrede, op dit moment speciaal voor de bevolking in Oekraïne. Dat God hen en ons mag bijstaan en onze wereldleiders op het juiste pad mag leiden.

 

Tot slot, mocht u bezoek of de communie thuis op prijs stellen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij ons secretariaat via telefoonnummer 0251-312331 (bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur). Of via de mail via: rkparochieuitgeest@ziggo.nl.

 

Namens de pastores en vrijwilligers wensen wij u een zalig Pasen!

 

 

Marcel de Haas, Diaken

Jeroen Vergouw, Buitengewoon bedienaar