Conferentie Missionare Parochie

 

Op 24 en 25 maart ben ik samen met mijn vrouw Mariska en Jaap en Leny Klaver naar de conferentie van de missionaire parochie geweest, georganiseerd door het bisdom Breda. Fijn en bijzonder dat wij na de laatste corona lock down weer samen konden komen met ruim 800 mede Christenen. Deze conferentie stond in het teken van het boek “Als God renoveert” geschreven door vader James Mallon uit Canada.

 

In zijn boek pleit hij voor parochievernieuwing, zonder daarbij het belang van de H. Eucharistie uit het oog te verliezen. Over een groot deel van de wereld ziet men hetzelfde beeld dat wij in Nederland zien. Dat de maatschappij meer individualiseert en het lijkt alsof wij God niet nodig hebben. Hierdoor worden onze actieve geloofsgemeenschappen steeds kleiner met bijvoorbeeld als gevolg dat er van meerdere kerken één parochie wordt gevormd. Vader Mallon roept mensen op om binnen de parochie na te denken over de toekomst en hoe deze vorm gegeven kan worden met elkaar.

 

Binnen onze parochie is het natuurlijk belangrijk om na te blijven denken over de toekomst. Hierbij kan het gedachtegoed van vader Mallon ons inspiratie geven. Op www.missionareparochie.nl is veel informatie terug te vinden, maar kan men ook diverse seminars terugluisteren. Mochten er vragen zijn, schroom niet om deze aan mij te stellen. Tot besluit zoals gezegd tijdens de conferentie: Heb vertrouwen in de Heilige Geest en laat het hart begaan. De Heilige Geest legt in ieder van ons hart wat goed is voor ons en onze parochie gemeenschap.

 

Jeroen Vergouw

Buitengewoon Bedienaar