Kapelaan Teun Warnaar krijgt benoeming in Haarlem

Kapelaan Teun Warnaar is met ingang van 1 januari 2021 benoemd als kapelaan in het
samenwerkingsverband van RK Haarlem en BOAZ, een regio die bestaat uit acht kerken
inclusief de St. Bavo Kathedraal. Hij gaat daarbij nauw samenwerken met de vicaris-generaal
van het bisdom Haarlem-Amsterdam dr B.J. Putter. Teun is ruim drie jaar als kapelaan
werkzaam geweest in onze regio IJmond-Noord en heeft in die periode veel contacten
opgebouwd. Als parochiebestuur en pastoresteam betreuren wij dat hij als energieke en
jonge kapelaan onze regio verruilt voor een volgende aanstelling, maar uiteraard feliciteren
wij hem van harte met deze belangrijke stap in zijn verdere ontwikkeling als priester. Met
het bisdom zijn wij in gesprek over nieuwe versterking van het pastorale team in onze regio.
Zodra daarover nadere mededelingen kunnen worden gedaan zullen wij u opnieuw
informeren. Als regio danken wij kapelaan Teun Warnaar voor zijn inbreng en wensen hem
veel inspiratie en vreugde toe in zijn nieuwe positie.
Het parochiebestuur/pastoresteam
Castricum, 21 oktober 2020