Kerkbalans 2021     

Kerkbalans 2021

met als subtitel:  “Geef vandaag voor de kerk van morgen

 

Beste parochianen en alle Uitgeesters, die ons een warm hart toedichten,

Op de eerste plaats iedereen de allerbeste wensen voor het hele nieuwe jaar. Laat we bidden voor een beter, veel opener en gezonder jaar.

De inkomsten uit onze collectes zijn, vooral ook weer dit jaar, heel, heel hard nodig om de rekeningen kloppend en niet rood te krijgen. De jaarlijkse vaste uitgaven overstijgen helaas al ruimer de inkomsten uit de (nu nauwelijks gehouden) collectes en de eerdere actie corona-vakantie-balans.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ruimhartig te doneren en ons misschien een extra coronacentje te schenken via één van onderstaande nummers.

Of u nu parochiaan bent of niet: onze kerk is prachtig, staat in het centrum van ons mooie dorp. Zij is ook het middelpunt van onze kerkelijke gemeenschap en moet dat ook blijven. U kunt er van overtuigd zijn dat God altijd op u let en aan u zal blijven denken

De opbrengst van de collecte wordt voor de volle 100% ingezet voor de exploitatie.

Namens pastoor Kaleab en de locatieraad van Uitgeest,

W.A.M. Brugman, vicevoorzitter

De bankrekeningnummers van onze parochie luiden: 

            NL 85 RABO 0152 1005 39    of      NL 37 INGB 0000 2910 33 

           t.n.v. Parochiebestuur Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest