Kerstmis

Met kerstmis vieren wij de komst van onze Heer, de vredevorst. Hij komt ons Zijn boodschap van vrede brengen. Hij komt Zijn koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid stichten in onze wereld. Hij heeft ons meer dan ooit nodig om hier met elkaar aan te werken.

In de adventstijd wordt veel gelezen uit Jesaja: “Bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht”. ‘Laat die kronkelpaden links liggen; kies voor de rechte weg.’ ‘Bekeer je dus’, zegt Johannes, ook tegen ons. ‘Keer je om, keer je weg van het leven dat alleen op jezelf gericht is, waardoor je geen rekening met je medemensen houdt. Mensen van wie velen kansarm zijn, of ziek, of hulp nodig hebben. Mensen die uitgebuit worden en niet krijgen waar ze recht op hebben.’ Want zo komt het koninkrijk der hemelen tot stand, en dat is een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. Dat rijk kan er alleen maar komen als we daar allemaal aan meewerken.

Het is niet belangrijk hoe lang je leeft; wat je allemaal hebt bereikt; hoe gezond je bent; hoeveel je verdient. Het enige belangrijke is: wat heb je betekend voor anderen…aan het eind van ons leven zal Jezus ons vragen: ‘Ik had dorst heb je mij te drinken gegeven? Ik had honger heb je mij te eten gegeven? Ik was ziek heb je mij bezocht? Alles wat je voor de minste van mijn broeder en zuster doet, heb je het voor mij gedaan.’

Jezus werd geboren in een stal. Na zijn geboorte werd hij in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd, omdat er voor Hem en zijn ouders, Jozef en Maria, geen plaats was in de herberg. Zijn leven op deze wereld begon heel sober. God redt door schijnbaar kleine gebeurtenissen. Hij redt de wereld door een kind dat geboren wordt. Deze Redder is jouw redding, God die Mens wordt. God houdt zo veel van jou dat hij jouw leven wil delen. Laat je redden door Hem.

Bekijk het overzicht van vieringen rondom kerst

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.