Kruiswegvieringen 2022

Kruiswegvieringen.

Aswoensdag valt dit jaar op 2 maart, het begin van de vastentijd. In onze kerk bidden wij vanaf dan elke vrijdag middag, om 15 uur, de kruisweg met elkaar. Met elkaar gedenken wij, vanaf vrijdag 4 maart het lijden en sterven van Jezus. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden. We zorgen ervoor dat er een aantal keer een diaken of priester bij aanwezig is. Frans Eekels zal begeleiden op het orgel.