Nieuws van de vormelingen

Inmiddels zijn we met de vormelingen hard op weg naar hun grote dag: op zaterdagavond 30 oktober ontvangen zij in de Laurentiuskerk van Mgr. Hendriks het Heilig Vormsel. In een van de bijeenkomsten hebben we het gehad over bidden. Bidden is praten met God. We kunnen daarvoor gebeden gebruiken zoals het Onze Vader en het Wees Gegroet; zoals we altijd doen aan het begin en eind van onze bijeenkomsten. Maar je kunt ook je eigen woorden gebruiken. Als je bidt kun je God bedanken voor de mooie dingen in je leven, je kunt tegen Hem sorry zeggen voor de dingen die niet helemaal goed gaan en je kunt Hem ook altijd alles vragen wat je verlangt. Hij luistert altijd! Op de vraag waarom je niet altijd krijgt wat je vraagt, zeiden de vormelingen zelf “omdat het misschien niet altijd is wat je nodig hebt”. Net als een vader of moeder een kind niet met een aansteker laat spelen, ook al wil het kind dat heel graag. We mogen vertrouwen dat God die onze Vader is altijd het beste met ons voor heeft!