Persbericht #RedWednesday 2021

 De Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk op 24 november rood aangelicht

Onze RK Kerk, Onze Lieve Vrouwe Geboorte, wordt woensdag 24 november 2021 ’s avonds samen met honderden andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de parochie samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

De parochie doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht op vrijheid van godsdienst. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen. Christenen, in veel landen een minderheid, hebben hier in het bijzonder mee te maken.

Hoewel er ook lichtpuntjes zijn, is Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, bezorgd over de tendens: “Wat het betekent om geen godsdienstvrijheid te hebben, ervaren veel mensen elders in de wereld dagelijks. Voor ons, in een land met grote vrijheden, is het nauwelijks voorstelbaar wat het ontbreken van dit mensenrecht met hen doet. Door de coronapandemie zijn we in Nederland nu minder vrij geweest dan we gewend zijn; misschien dat we hun lijden daardoor iets beter kunnen begrijpen. Laat het een impuls te zijn om ons voor wereldwijde godsdienstvrijheid in te zetten!”

In 2020 werden met #RedWednesday® ruim 400 miljoen mensen bewust gemaakt van de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven. Met #RedWednesday roept Kerk in Nood op tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Op woensdag 24 november is er een Eucharistieviering om 19 uur in onze kerk. In deze viering wordt aandacht besteed aan de vervolgde Christenen. Wilma Groot, lid van het parochiebestuur, vindt het belangrijk dat de RK kerk van Uitgeest meedoet met #RedWednesday. In Nederland is er vrijheid van meningsuiting, wat heel fijn is. Er wordt weinig bekendheid gegeven aan de vervolgde Christen over de hele wereld. Deze avond bidden wij, als geloofsgemeenschap speciaal voor hen. Voor kracht en verbetering van hun situatie.

Kijk voor meer informatie RedWednesday en over de wereldwijde situatie en de ontwikkelingen ten aanzien van godsdienstvrijheid op redwednesday.nl