Pinksteren 2021

Beste Parochianen,
Op de 40ste dag na Pasen mogen wij Hemelvaart vieren. De dag dat Jezus naar de
hemel ging en zijn leerlingen gezegd heeft dat dezen over enkele dagen met de
heilige Geest gedoopt zouden worden. De heilige Geest zal hen kracht geven om
ook na de hemelvaart van Jezus zijn blijde boodschap te blijven verkondigen.
Tien dagen later, de 50ste dag na Pasen, was het zo ver en daalde de heilige
Geest neer op de aarde. Dit is wat wij vieren met Pinksteren.
Na Pinksteren gaan wij over naar de liturgische tijd door het jaar, waarbij wij de
reguliere zondagen vieren in de kerk. Met dit schrijven en de kaart willen wij
extra stil staan bij het Pinksterfeest. Dat de heilige Geest ook ons kracht mag
geven en het vertrouwen dat er een moment komt waarop wij deze bijzondere
tijd met corona achter ons mogen laten. Dat wij net zoals de kerkelijke tijd door
het jaar in ons dagelijks leven ook weer de tijd door het jaar mogen ervaren,
zonder dat corona het leven belemmert.
Ik wens u van harte de kracht van de heilige Geest toe en dat u deze mag
ervaren! Maar daarnaast wil ik aan u benadrukken dat de kerk er voor u is, ook
in deze tijd. Waarbij het misschien moeilijk kan zijn om naar de kerk toe te
komen. Weet dat het mogelijk is om bezoek aan huis te ontvangen. Daarnaast is
het tevens mogelijk om de heilige communie thuis te ontvangen.
Mocht u bezoek of de communie thuis op prijs stellen, dan kunt u zich hiervoor
aanmelden bij ons secretariaat via telefoonnummer 0251-312331 (bereikbaar op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur). Of via de
mail via rkparochieuitgeest@ziggo.nl.
Namens de pastores en vrijwilligers wens ik u een zalig Pinksteren!
Jeroen Vergouw
Buitengewoon bedienaar van de heilige communie