Secretariaat gesloten

Het secretariaat is de hele maand Augustus 2023  op donder- en vrijdag gesloten.

Misintenties kunnen worden ingeleverd bij de koster op Langebuurt 38.

Voor dringende zaken kunt u bellen naar

06-21433712