Startzondag 12 September

Zondag 12 September is de startzondag van onze parochie. De viering is om 9.15 uur met medewerking van de koren. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken achter de Klop.