Er is elke zaterdag van 14.00-14.30 uur stille aanbidding in de Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Het Coronavirus houdt ons in haar of zijn greep.
Het openbare leven ligt nagenoeg stil. Ook de kerken zijn dicht maar ook open! Tot en met tweede Pinksterdag zijn er geen vieringen. Hoe verdrietig het ook is maar we kunnen allen daar achteraan zeggen: begrijpelijk! Op de woensdagavond is er ook geen  Eucharistieviering meer om 19.00 uur.

De kerk is open van maandag t/m zaterdag van 09.00-16.00 uur voor gebed.

Kerk open van 09.00-16.00 uur om in stilte te bidden.

Elke zaterdag van 14.00-14.30 uur is er stille aanbidding in de kerk waarbij ook een priester zal zijn.
Ook is er dan gelegenheid tot biechten van 14.00-15.00 uur.

Als u behoefte heeft om een priester te spreken dan zijn zij te bereiken via hun telefoonnummer:
pastoor Kaleab 06-18831825,
Anton Overmars pr. 06-28963045,
diaken Marcel de Haas 06-30539841
en kapelaan Teun Warnaar 06-13997625.

Wij wensen u, mede namens de pastores, parochiesecretariaat veel kracht, sterkte en wijsheid in deze onzekere tijd!