Uitnodiging gezamenlijk lunch na de viering op 4 augustus 2024

Na de vastenmaaltijd van maart dit jaar
zijn er veel positieve reacties geweest
over de gezelligheid en saamhorigheid
die het gezamenlijk nuttigen van een
lunch met zich meebrengt.
Vanwege deze positieve reacties willen
wij op zondag 4 augustus 2024 weer een (eenvoudige) lunch
organiseren. Deze lunch is niet gekoppeld aan een project, maar staat
vooral in het teken van ontmoeting en gezellig samenkomen met elkaar
na de viering.
U bent van harte welkom! Wel willen wij u vragen om u aan te melden.
Wanneer: Zondag 4 augustus 2024
Tijd: Na de viering vanaf 10:15 uur tot +/- 12:00 uur
Waar: Parochiehuis De Klop in Uitgeest
Aanmelden: Bij familie Vergouw via: 0251-794563
Kosten: Geen
Uitnodiging gezamenlijk