Heleen van Egmond

Van harte welkom op de website van de Rk parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte. Samen met de parochies van Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Velsen-Noord en Wijk aan Zee vormen wij de H. Familie regio IJmond-Noord.

Wij zien, in deze roerige tijden, de R.-K. Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte als een baken voor alle parochianen. Vanuit de katholieke tradities willen we een inspirerende en veilige basis zijn voor alle gelovigen en voor vrijwilligers in het bijzonder. We staan zelf vast in ons geloof en voelen ons tegelijkertijd verbonden met de wereld om ons heen, met een scherp oog voor hen die ons nodig hebben.

30 september 2022

Concert Black Gospel 16 Oktober 15.00 uur

Zondag 16 oktober 2022 is er een concert in onze kerk om 15.00 uur. De toegang is gratis.
9 september 2022

11 September 2022 Startzondag

Zondag 11 september is de startzondag van onze parochie. Na de viering is er in/bij de Klop koffie/thee met wat lekkers en worden er een paar medewerkers/vrijwilligers in het zonnetje […]
14 juni 2022

Priesterwijding Kapelaan Jaider

Zaterdag 11 juni 2022 is diaken Jiader tot Priester gewijd in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te haarlem. Zondag 12 Juni was zijn 1e Plechtige heilige mis als Kapelaan Jaider […]
26 april 2022

Conferentie Missionare Parochie

  Op 24 en 25 maart ben ik samen met mijn vrouw Mariska en Jaap en Leny Klaver naar de conferentie van de missionaire parochie geweest, georganiseerd door het bisdom […]
31 januari 2019

Nieuwe toekomst ‘Onze Lieve Vrouwe Geboorte’

Artikel uit het Noord-Hollands Dagblad door Ton de Lange Het interieur van de 19e eeuwse katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Uitgeest gaat flink veranderen. Het kerkbestuur heeft hiervoor […]
19 januari 2019
Actie Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans

Brief van pastoor Kaleab aan parochianen en sympathisanten van onze kerk. Beste parochianen en sympathisanten van onze kerk, Allereerst wens ik u alsnog een Zalig Nieuwjaar en Gods Zegen voor […]
16 oktober 2018
Adventkrans

Advent

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum – Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de rechtvaardigen regenen. Veel programma’s op de radio en op de televisie hebben […]