Diaconiegroepen

Onze sleutelwoorden zijn: barmhartigheid en zorg en aandacht voor allen.
Het is de essentie van “parochie zijn,” verbondenheid met elkaar.

Vroeger bestond de parochiële diaconie primair uit financiële ondersteuning van hulpbehoevenden. Deze taak ligt al tientallen jaren in handen van de P.C.I., de Parochiële Caritas Instelling.
Vandaag de dag zijn vele betrokken vrijwilligers in de weer om invulling te geven aan zorg en aandacht en diverse vormen van barmhartigheid. Zij hebben zich onderverdeeld in de volgende groepen:

  • Ziekenbezoekgroep
  • Eetgroep voor alleenstaanden
  • Gespreksgroep voor nabestaanden
  • Lourdesgroep
  • Koffie drinken in “De Klop” op zaterdagmorgen en na de zondagdienst
  • AMO, Aktie Missie en Ontwikkeling

Deze prachtige werkzaamheden horen bij de kern van ons Christen zijn, de zorg voor elkaar.

Wilt u meer weten over deze activiteiten of wilt u in een van de groepen meedoen dan bent u vanzelfsprekend van harte welkom. Meld u zich dan bij het secretariaat van de parochie.