Koren

De spirituele woorden en klanken van een drietal koren, door professionals begeleid, maken de vieringen compleet. In verband met het Corona virus gaan de repetities van de koren niet door. Tijdens de vieringen is er geen koorzang of samenzang.

 

Koor Laus Deo

Al in oude archieven van onze parochie kan men lezen dat er in het jaar 1620 al sprake is van een kerkkoor. De naam ‘ Laus Deo’ werd later aan dit koor gegeven. Laus Deo zingt volgens traditie Latijnse en gregoriaanse gezangen. Maar daarnaast ook Duitse, Engelse en Russische motetten. Ineke Mulder is de dirigente en met Ton Schoen aan het orgel vormen zij een muzikaal koppel dat op inspirerende wijze leiding geeft aan het gemengd koor (40 leden) én aan het mannenkoor (18 leden) Donderdagavond repeteert Laus Deo in De Klop, vanaf 19.30 uur. Tijdens de vieringen op zondag (drie keer in de maand) en bij trouw- en rouwdiensten verleent het koor zijn medewerking. Voor verdere informatie, vragen of verzoeken: lausdeouitgeest@gmail.com

Leuk detail: Onze overleden parochianen worden onder het gezang ‘Canticum Zachariae’ naar hun laatste rustplaats op het kerkhof begeleid. Dit is vrij uniek in Nederland.

Koor De Cantorij

De Cantorij is opgericht in 1989 en zingt vooral Nederlandstalig. Het koor bestaat uit 25 enthousiaste leden en wordt gedirigeerd door Ineke Mulder en begeleid op het orgel door Jan Kloosterhuis.
We oefenen iedere woensdagavond om 19.45 u in de Klop en zingen iedere 2e zondag van de maand in de kerk. Daarnaast zingen we regelmatig bij avondwake ’s en met de feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen.

Als u belangstelling heeft voor ons koor, kom dan gerust eens binnenlopen op woensdagavond om 19.45 in de Klop. U bent van harte welkom.

Koor Sound of Life

Sound of Life oefent altijd op donderdagavond van 20.00 – 21.00 uur in de Kerk en zingt eenmaal in de maand.