Katholiek worden?

Per jaar worden in Nederland zo rond de 1000 volwassenen katholiek. De Rooms-Katholieke Kerk is de oudste en grootste christelijke kerk ter wereld met ongeveer 1,3 miljard mensen.

De Katholieke Kerk

De Katholieke Kerk is een wereldkerk en bestaat uit gelovigen van alle volken. Het Griekse woord καθολικός (katholikos) betekent ‘algemeen’ of ‘universeel’. Men zou de benaming Katholieke Kerk dus letterlijk kunnen vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. De term “katholiek” werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: “Waar Jezus Christus is, daar is de katholieke Kerk.”

Katholiek worden

U kunt zich op elke leeftijd aansluiten bij de Katholieke kerk. De officiële opname in de katholieke kerk gebeurt op verschillende manieren, afhankelijk van uw voorgeschiedenis. Het proces waardoor volwassenen worden opgenomen in de Katholieke Kerk zijn de zogenaamde initiatieriten. De initiatie is verbonden aan drie sacramenten: het H. Doopsel, het H. Vormsel en de eerste H. Communie of Eucharistie.

Bent u al gedoopt dat hoeft dit natuurlijk niet nogmaals gedaan te worden. Bent u nog niet gedoopt dan verloopt de opname normaal gesproken in een aantal fases. De Paasnacht is bij uitstek de nacht voor de Doop, maar dit kan ook op een ander moment in het jaar.

Voorbereiding

Voor de voorbereiding zijn vijf punten belangrijk.

  1. De kennismaking met de heilige Schrift. De Bijbel verhaalt hoe God door de geschiedenis heen met mensen op weg gaat, tot op de dag van vandaag. Geloofsleerlingen leren de heilige Schrift lezen, niet als een cultureel interessant boek, maar als het Woord van God dat tot hen gericht is.
  2. Het leven als Christen. Christen zijn is iets van hoofd, hart en handen, het omvat het hele leven. De manier waarop je dan ook als gelovige in het leven staat, de keuzes die je maakt, je visie op maatschappelijke gebeurtenissen, je omgaan met mensen dichtbij en veraf, wordt bepaald door het christelijk geloof.
  3. Het contact met de geloofsgemeenschap. Alleen kun je niet christen zijn. Het christelijk geloof wordt levend in gemeenschappen die dit geloof beleven, vieren en doorgeven. Een bijzonder moment van ontmoeting is de Eucharistie, het hoogtepunt van de christelijke gemeenschap.
  4. Het ontdekken en leren over de liturgie en de sacramenten.
  5. Het gebed. Tijdens het bidden wordt de relatie met God diep beleefd.

Meer weten?

Wanneer u er over nadenkt om katholiek te worden, willen wij u daar graag bij begeleiden. U kunt contact opnemen voor een persoonlijk en oriënterend gesprek met een pastoor of kapelaan.