Parochiehuis De Klop

Het is op 14 januari 1935 dat het Kerkbestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Uitgeest op een openbare veiling in het bezit komt van de woning “De Snip” aan de Langebuurt 39.

Dit gebeurt onder voorzitterschap van pastoor Jacobus Cornelis van der Loos. Vele jaren wordt de woning verhuurd waarna medio 1973 de woning de bestemming mortuarium krijgt.

In 1988 wordt besloten het huurcontract voor het mortuarium niet ter verlengen omdat er binnen de parochie een duidelijke behoefte is ontstaan aan een eigen parochiehuis.

Het parochiehuis krijgt de naam “De Klop” als eerbetoon aan de gezusters Jacobs die in het verre verleden als “klopjes” zich verdienstelijk hadden gemaakt voor de katholieke Uitgeesters.

Het parochiehuis doet thans dienst als repetitieruimte voor de koren, voor vergaderingen, het serveren van koffie na de zondagse vieringen en ook voor koffie drinken en ontmoeting op de zaterdagmorgen.

“De Klop” is ook te huur voor derden. Informatie hieromtrent kunt u verkrijgen via het secretariaat.

Tarieven Verhuur Parochiehuis De Klop (ingaande 01-02-2023)

1e uur                                    €   25,–

2e en volgende uren        €   20,–

Gehele dag van 8 uur      € 165,–

Elk uur daarboven            €   20,–

Op maandagmiddag, woensdagochtend en dinsdag- t/m vrijdagavond is de klop het hele jaar verhuurd. (met uitzondering van de zomervakantie)