Het Kerkhof en tarieven

Achter de kerk ligt de begraafplaats met het baarhuisje dat evenals de kerk een Rijksmonument is.

De mogelijkheid om op de begraafplaats begraven te kunnen worden zijn ruim gesteld. Voor informatie daaromtrent kunt u via het secretariaat van de parochie contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, de heer Jaap Klaver.

Openingstijden

Het kerkhof is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.
In de maanden juli en augustus ook op woensdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Tarieven

Een overzicht van de voornaamste begraaf- en onderhoudstarieven treft u hier als volgt:

OMSCHRIJVING TARIEF
Begraafrecht € 665,00
Grafpacht voor 20 jaar familiegraf € 1020,00
Bijdrage onderhoud 20 jaar € 1125,00
Grafpacht voor 10 jaar familiegraf € 510,00
Bijdrage onderhoud 10 jaar € 565,00
Gebruiksrecht algemeen graf, 15 jaar € 410,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 15 jaar € 460,00
Familiegraf – openen en sluiten van het graf € 665,00
Verlenging huur familiegraf 10 jaar € 510,00
Verlenging onderhoud 10 jaar € 565,00
Urnenmuur
Bijzetting in urnennis (excl. inscriptie) € 135,00
Huur urnennis, 20 jaar € 820,00
Huur urnennis 10 jr € 410,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 820,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats 10 jaar € 410,00
Tweede bijzetting in gehuurde nis € 135,00
Asverstrooiing op de begraafplaats
toeslag op zaterdag 50%
€ 135,00
Kindergraf
Kindergraf begraafrecht € 310,00
Grafpacht kindergraf 20 jaar € 310,00
Grafpacht kindergraf 10 jaar € 155,00
Onderhoudskosten begraafplaats 20 jaar € 1125,00
Onderhoudskosten begraafplaats 10 jaar € 565,00