Het Kerkhof en tarieven

Achter de kerk ligt de begraafplaats met het baarhuisje dat evenals de kerk een Rijksmonument is.

De mogelijkheid om op de begraafplaats begraven te kunnen worden zijn ruim gesteld. Voor informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, de heer Jaap Klaver via het secretariaat van de parochie of rechtstreeks onder telefoonnummer 0251-311303 als het secretariaat niet bereikbaar is.

Uitgebreide informatie over onze begraafplaats treft u onder www.begraafplaats.nl

Openingstijden

Het kerkhof is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Vanaf 1 maart t/m oktober zal het kerkhof open zijn tot 17.30 uur.

Tarieven

Een overzicht van de voornaamste begraaf- en onderhoudstarieven treft u hier als volgt:

OMSCHRIJVING TARIEF
Openen en sluiten graf € 700,00
Grafpacht voor 20 jaar familiegraf (eerste grafrustperiode) € 1070,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats 20 jaar € 1180,00
Grafpacht voor 10 jaar familiegraf (bij verlenging) € 535,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats 10 jaar € 595,00
Gebruiksrecht algemeen graf, 15 jaar € 430,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 15 jaar € 485,00
Familiegraf – openen en sluiten van het graf € 700,00
Verlenging huur familiegraf 10 jaar € 535,00
Verlenging onderhoud 10 jaar € 595,00
Urnenmuur
Bijzetting in urnennis (excl. inscriptie) € 140,00
Huur urnennis, 20 jaar € 860,00
Huur urnennis 10 jr € 430,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 860,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats 10 jaar € 430,00
Tweede bijzetting in gehuurde nis € 140,00
Asverstrooiing op de begraafplaats € 140,00
Kindergraf
Openen en sluiten graf € 325,00
Grafpacht kindergraf 20 jaar € 325,00
Grafpacht kindergraf 10 jaar € 165,00
Onderhoud begraafplaats 20 jaar € 590,00
Onderhoud begraafplaats 10 jaar € 300,00