Kinderen

Er zijn in onze regio vele activiteiten voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Kinderclub

Zit uw kind (of uw kleinkind) in groep 2 of 3 van de basisschool (5-6 jaar)? Wilt u ook graag wat meer mee geven over de Bijbel en het Christelijk geloof? Breng de kinderen naar de gezellige kindermiddagen voor de allerkleinsten! De kinderclub komt iedere laatste woensdagmiddag van de maand bij elkaar, van 15.30 tot 17.00 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk, Spoellaan 1, Heemskerk. Meer informatie bij Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

Eerste Communie

In het voorjaar kunnen kinderen vanaf groep 4 de Eerste Communie ontvangen. De voorbereiding daarop begint al in het najaar. Er zijn kindermiddagen met uitleg over het geloof, met knutselen, met zang en soms met een filmpje. Ook worden de gezinnen verwacht bij de maandelijkse gezinsviering waarin de kinderen allerlei taken kunnen vervullen.
Meer informatie over de Eerste Communie

Catecheseclub

Kinderen uit groep 5 tot 7 die hun Eerste Communie hebben ontvangen worden uitgenodigd bij de Catecheseclub (voorheen KiCa of Buka). Op een leuke en gezellige manier krijgen de kinderen een verdere verdieping in het geloof. De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats op een donderdagavond om 18.30 in het parochiecentrum bij de Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk. Meer informatie bij Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

 

Vormsel

In juni kunnen kinderen vanaf groep 8 het Vormsel ontvangen. Ook de vormselvoorbereiding begint al in het najaar. De meeste bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 in het parochiecentrum bij de Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk. Enkele bijeenkomsten vinden plaats in de Klop, Langebuurt 39, Uitgeest. Meer informatie bij Pina Russo, russo133@outlook.com.
Meer informatie over het Vormsel

Vormsel 2021 – informatieavond
De verschillende parochies in de regio werken samen bij de voorbereiding op het Vormsel.
Katholieke kinderen uit groep 8 worden hiervoor uitgenodigd om in het volgend voorjaar het Vormsel (Confirmation) te ontvangen.
De informatieavond voor de ouders en verzorgers samen met hun kind vindt plaats op:
Datum: woensdag 7 oktober 2020
Locatie: Spoellaan 3 te (1964 TA) Heemskerk, in de Esplanadezaal van de Mariakerk

Tijdstip: om 19.30u

Tijdens deze avond kan kennis worden gemaakt met de werkgroep en geven we verdere informatie over het project.Aanmelden voor deze avond kan bij Pina Russo-Contino, email russo133@outlook.com of tel. 06‑27545594.

Ook dit jaar zijn er weer leuke activiteiten ingepland, waaronder een bezoek aan de Bavo-kathedraal in Haarlem.
Wilt u of uw kind alvast wat meer te weten komen over het vormsel?
Zoek dan op Youtube naar: bewust katholiek vormsel.
Zoek ook op Facebook en Instagram naar “youth0251” om foto’s te zien van de vormselbijeenkomsten van vorig jaar.

Met vriendelijke groet, namens iedereen van de vormsel-werkgroep,
Kapelaan Teun Warnaar

 

Aanmeldingsformulier H. Vormsel

Groet aan de vormelingen van mgr. Hendriks

Helaas konden de vele vormselvieringen die in deze maanden gepland stonden, niet doorgaan vanwege de pandemie. Zij moesten worden uitgesteld tot later datum, de meeste naar het najaar, wanneer deze viering hopelijk wél weer mogelijk zal zijn.
Mgr. Jan Hendriks heeft daarom een groet en korte boodschap opgenomen voor alle jongens en meisjes die in deze weken na Pasen het heilig Vormsel zouden ontvangen, maar dat nu niet kunnen. U kunt het filmpje zien via deze link:

Het filmpje is ook bereikbaar via de kathedraal TV (zie de link op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl).

De Heemsklokjes

Kinderen van de basisschool zijn ook van harte welkom om mee te zingen met het kinderkoor De Heemsklokjes. De kinderen repeteren elke vrijdag van 15.45 tot 16.45 en maandelijks zingen ze tijdens de gezinsviering in de Mariakerk, Spoellaan 1, Heemskerk. Meer informatie bij dirigente Marianne van Gemert, gea032@gmail.com.

Speciale activiteiten

Naast deze groepen zijn er ook andere activiteiten waarbij alle kinderen zijn uitgenodigd. Zo is er soms een kinderbioscoop, worden er palmpasenstokken gemaakt of is er een andere speciale activiteit voor kinderen. Als je hiervan op de hoogte wilt blijven, geef dat dan door aan Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

Een mooi boek voor het gezin

Sinds januari 2019 krijgen ouders bij de doop van hun kind een boek om hen te helpen bij de geloofsopvoeding. Het gaat om het boek “Het katholieke geloof ontdekken”, geschreven door Jean Mercier (ISBN: 9789491991301). We raden dit boek aan voor alle gezinnen met kinderen op de basisschool.