Kinderen

Er zijn in onze regio vele activiteiten voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Kinderclub

Zit uw kind (of uw kleinkind) in groep 2 of 3 van de basisschool (5-6 jaar)? Wilt u ook graag wat meer mee geven over de Bijbel en het Christelijk geloof? Breng de kinderen naar de gezellige kindermiddagen voor de allerkleinsten! De kinderclub komt iedere laatste woensdagmiddag van de maand bij elkaar, van 15.30 tot 17.00 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk, Spoellaan 1, Heemskerk. Meer informatie bij Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

Eerste Communie

In het voorjaar kunnen de kinderen van groep 4 de Eerste Communie ontvangen. De voorbereiding daarop begint al in het najaar. Er zijn kindermiddagen met uitleg over het geloof, met knutselen, met zang en soms met een filmpje. Ook worden de gezinnen verwacht bij de maandelijkse gezinsviering waarin de kinderen allerlei taken kunnen vervullen. Meer informatie bij Mariëtte Sinkeldam, msinkeldam65@gmail.com.

Aanmeldingsforumulier Eerste H. Communie

Catecheseclub

Kinderen uit groep 5 tot 7 die hun Eerste Communie hebben ontvangen worden uitgenodigd bij de Catecheseclub (voorheen KiCa of Buka). Op een leuke en gezellige manier krijgen de kinderen een verdere verdieping in het geloof. De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats op een donderdagavond om 18.30 in het parochiecentrum bij de Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk. Meer informatie bij Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

 

Vormsel

In juni kunnen de kinderen van groep 8 het Vormsel ontvangen. Ook de vormselvoorbereiding begint al in het najaar. De meeste bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 in het parochiecentrum bij de Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk. Enkele bijeenkomsten vinden plaats in de Klop, Langebuurt 39, Uitgeest. Meer informatie bij Joke Hoogeland, jhland@ziggo.nl.

Aanmeldingsformulier H. Vormsel

Groet aan de vormelingen van mgr. Hendriks

Helaas konden de vele vormselvieringen die in deze maanden gepland stonden, niet doorgaan vanwege de pandemie. Zij moesten worden uitgesteld tot later datum, de meeste naar het najaar, wanneer deze viering hopelijk wél weer mogelijk zal zijn.
Mgr. Jan Hendriks heeft daarom een groet en korte boodschap opgenomen voor alle jongens en meisjes die in deze weken na Pasen het heilig Vormsel zouden ontvangen, maar dat nu niet kunnen. U kunt het filmpje zien via deze link:

Het filmpje is ook bereikbaar via de kathedraal TV (zie de link op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl).

De Heemsklokjes

Kinderen van de basisschool zijn ook van harte welkom om mee te zingen met het kinderkoor De Heemsklokjes. De kinderen repeteren elke vrijdag van 15.45 tot 16.45 en maandelijks zingen ze tijdens de gezinsviering in de Mariakerk, Spoellaan 1, Heemskerk. Meer informatie bij dirigente Marianne van Gemert, gea032@gmail.com.

Speciale activiteiten

Naast deze groepen zijn er ook andere activiteiten waarbij alle kinderen zijn uitgenodigd. Zo is er soms een kinderbioscoop, worden er palmpasenstokken gemaakt of is er een andere speciale activiteit voor kinderen. Als je hiervan op de hoogte wilt blijven, geef dat dan door aan Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

Een mooi boek voor het gezin

Sinds januari 2019 krijgen ouders bij de doop van hun kind een boek om hen te helpen bij de geloofsopvoeding. Het gaat om het boek “Het katholieke geloof ontdekken”, geschreven door Jean Mercier (ISBN: 9789491991301). We raden dit boek aan voor alle gezinnen met kinderen op de basisschool.