Parochiële Caritas Instelling

PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. Caritas betekent: liefdevolle zorg. Al in de tijd van de apostel Paulus was er sprake van dat christenen financiële ondersteuning boden aan geloofsbroeders en -zusters die dat nodig hadden. In de parochies van nu wordt die caritas handen en voeten gegeven door de PCI.

Deze ondersteuning is niet langer alleen voor geloofsgenoten, maar voor mensen uit de nabije of bredere omgeving van de parochie die financiële steun kunnen gebruiken. De PCI van Uitgeest bekostigt die financiële steun die zij weggeven uit hun jaarlijkse rente- en pachtinkomsten en uit bijdragen van mensen bij leven of na hun overlijden.

Het geld wordt met beleid besteed en ging de afgelopen jaren o.a. naar: de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Schuldhulpmaatje en de hospices in de omgeving. Ook geeft de PCI aan projecten over de grenzen -bijvoorbeeld in Indonesië, Bosnië, Ethiopië en Costa Rica-, maar deze projecten hebben dan altijd wel een ‘lijntje’ naar Uitgeest. Naast steun aan projecten geeft de PCI zeker ook hulp aan individuele Uitgeesters die het financieel moeilijk hebben.

De PCI heeft een Wensboomproject: achter in de kerk staat een boom waar wij uw wensen -anoniem- in kunnen hangen, die vervolgens door mensen opgepakt en vrijwillig en zonder vergoeding vervuld kunnen worden. Deze wens kan praktisch zijn, bijvoorbeeld kan iemand voor mij het gras maaien? Of sociaal, bijvoorbeeld wil iemand een keer met mij gaan winkelen?

U kunt uw wens, of uw aanbod om een wens te vervullen, doorgeven aan onze secretaris Carla de Waal-Willems. Het wensboomproject is een regionaal project: tegemoetkomend aan de wens van het bisdom om de vitaliteit in de steeds kleiner wordende kerkgemeenschap te behouden, werkt de PCI van Uitgeest samen met die van Castricum en Heemskerk. Voor de toekomst is het de bedoeling dat er meer regionale projecten gesteund zullen worden, waardoor inhoud wordt gegeven aan de samenwerking tussen de drie PCI’s. Maar ook de doelen waar PCI Uitgeest traditioneel aan doneerde zullen gesteund blijven worden.

Bestuur PCI Uitgeest

Voorzitter: Joan van de Ven tel: 0251-313429
e-mail: joanhmvandeven@gmail.com
Secretaris: Carla de Waal-Willems: tel: 0251-310464
e-mail: carla-de-waal@ziggo.nl
Penningmeester: Bas Admiraal: tel: 06-142 979 92
e-mail: b.admiraal85@gmail.com
Bestuursleden: Lenie Klaver tel: 0251-311303
e-mail: jbklaver-groen@ziggo.nl
Kiek Valkering tel: 0251-315328
e-mail:  Kiekd@yahoo.com

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig of kent u iemand of een instantie die hulp of ondersteuning nodig heeft? Neemt u contact op met één van de bestuursleden, bij voorkeur met onze secretaris Carla de Waal-Willems. Wij kijken individueel wat PCI voor u kan betekenen.

PCI ondersteunen

U kunt de PCI ondersteunen middels een éénmalige of jaarlijkse gift. Wij kunnen uw gift goed gebruiken om de diverse doelen of particulieren te ondersteunen. Onze lijnen zijn kort, er zijn nauwelijks overheadkosten en wij zijn flexibel in onze hulpverlening. Uw geld wordt discreet en met zorg beheerd en besteed. Ook zou u kunnen overwegen de PCI na uw overlijden een legaat na te laten.

De PCI valt onder de R.K. kerk en heeft als zodanig een ANBI-status. Dat betekent dat uw gift (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar is van de belasting.

Mocht u een gift overwegen: u kunt daarvoor contact opnemen met één van onze bestuursleden of uw gift storten op NL 75 RABO 0363 4000 87 t.n.v. PCI Uitgeest.

Wij en de vele goede doelen en particulieren die wij ondersteunen zullen u dankbaar zijn!