YOUth0251

Onder de naam “YOUth0251” werken we als parochies van de regio 0251 samen bij kinder- en jongerenbijeenkomsten.

Social media

Ga voor de laatste activiteiten en foto’s naar:

 https://www.instagram.com/youth0251/ (ook zonder in te loggen!)

 https://www.facebook.com/groups/YOUth0251/

Volg ons en blijf op de hoogte!

Meer info op de pagina voor de kinderen en voor de jongeren.