Vieringen

         

  1. De kerk is geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Zondag is er om 9.15 uur een viering

Woensdag is er om 19.00 uur een viering

      Tot ziens bij de vieringen!

 

ROOSTER   September-Oktober-November 2023 Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Zondag 17 september: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo
Woensdag 20 september: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Zondag 24 september: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Sound of Life
Woensdag 27 september: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Zondag 1 oktober: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo
Woensdag 4 oktober: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Zondag 8 oktober: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij
Woensdag 11 oktober: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Zondag 15 oktober: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo
Woensdag 18 oktober: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Zondag 22 oktober: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo
Woensdag 25 oktober: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Zondag 29 oktober: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Sound of Life
Woensdag 1 november Allerheiligen: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Donderdag 2 november: 19.00 uur Allerzielenviering m.m.v. Laus Deo

Zondag 5 november: 09.15 uur Woord en communieviering m.m.v. Laus Deo
Woensdag 8 november: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Zondag 12 november: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij
Woensdag 15 november: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Zondag 19 november: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo
Woensdag 22 november: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

Zondag 26 november: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Sound of Life
Woensdag 29 november: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel

 

De kerk is open van maandag t/m zaterdag van 09.00-12.00 uur.

Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

Vieringen onze regio: 

Maandag 17.00 uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Dinsdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Woensdag 10.00 uur, Regina Caeli, Beverwijk – Woensdag 10.00, uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Woensdag 12.30 uur, Agathakerk, Beverwijk -Woensdag 19.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Woensdag 19.00 uur, OLV Geboortekerk, Uitgeest – Donderdag 9.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Donderdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Vrijdag 15.00 uur, Mariakerk, Heemskerk

Voor informatie over de vieringen in de Apostelkerk zie: apostelkerk.nl

Voor informatie over de vieringen in Velsen-Noord zie: jozefkerk-velsen-noord.nl

Voor informatie over de vieringen in Wijk aan zee zie: eloyparochie.nl

Gebed.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Willibrordmagazine tevens digitaal!
Bekijk de web versie

Afbeelding
Helpt u Thomas en zijn medestudenten met uw gift om priester te worden?

Met uw gift draagt u aan bij aan vorming van nieuwe priesters voor de Kerk in Nederland. U kunt uw donatie nu ook via onze website doen! Klik hier voor uw donatie.

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid.

Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
072-505 1288
info@willibrordseminarie.nl