Vieringen

                     

  1. De kerk is geopend van 9.00 tot 12.00uur.

Zondag is er om 9.15 uur een viering

Woensdag is er om 19.00 uur een viering

      Tot ziens bij de vieringen!

 

ROOSTER  Januari – Februari-Maart 2023 Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Woensdag 18 januari: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 22 januari: 9.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo
Woensdag 25 januari: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 29 januari: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Sound of Life
Woensdag 1 februari: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 5 februari: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus deo
Woensdag 8 februari: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 12 februari: 9.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij
Woensdag 15 februari: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 19 februari: 9.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo
Woensdag 22 februari: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 26 februari: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Sound of Life of Laus Deo
Woensdag 1 Maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 5 maart: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus deo
Woensdag 8 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 12 maart: 9.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij
Woensdag 15 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 19 maart: 9.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo
Woensdag 22 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 26 maart: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Sound of Life
Woensdag 29 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering

Zondag 2 april palmzondag: 9.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo

 

 

De kerk is open van maandag t/m zaterdag van 09.00-12.00 uur.
Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

Maatregelen in verband met het Coronavirus:

We volgen als regio de voorschriften vanuit de overheid en het bisdom om de verspreiding van het Coronavirus te vermijden. We willen u vragen om thuis te blijven en niet naar de vieringen te komen als u hoest of koorts heeft. Ondanks alle beschermende maatregelen en veranderingen: Wees welkom in Gods kerk!

Vieringen onze regio: 

Maandag 17.00 uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Dinsdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Woensdag 10.00 uur, Regina Caeli, Beverwijk – Woensdag 10.00, uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Woensdag 12.30 uur, Agathakerk, Beverwijk -Woensdag 19.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Woensdag 19.00 uur, OLV Geboortekerk, Uitgeest – Donderdag 9.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Donderdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Vrijdag 15.00 uur, Mariakerk, Heemskerk

Voor informatie over de vieringen in de Apostelkerk zie: apostelkerk.nl

Voor informatie over de vieringen in Velsen-Noord zie: jozefkerk-velsen-noord.nl

Voor informatie over de vieringen in Wijk aan zee zie: eloyparochie.nl

Gebed.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Willibrordmagazine tevens digitaal!
Bekijk de web versie

Afbeelding
Helpt u Thomas en zijn medestudenten met uw gift om priester te worden?

Met uw gift draagt u aan bij aan vorming van nieuwe priesters voor de Kerk in Nederland. U kunt uw donatie nu ook via onze website doen! Klik hier voor uw donatie.

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid.

Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
072-505 1288
info@willibrordseminarie.nl