Vieringen

Onderstaand treft u het schema aan van de vieringen voor de komende periode. Het kan een enkele keer voorkomen i.v.m.vakanties van een van de pastores of speciale vieringen dat de tijden afwijken.

De tijden worden elke week gepubliceerd in het weekblad De Uitgeester en bijgewerkt op de website.

Elke zondagmorgen wordt er na de viering koffie of thee geschonken in het parochiehuis De Klop.
U bent van harte welkom.

Vanaf 1 maart t/m oktober is de kerk open van maandag t/m zaterdag van 09.00-17.30 uur.
Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

Rooster april 2019

GOEDE WEEK

Witte Donderdag 18 april: 14.30 uur Paas- Woord en Communieviering in Geesterheem
m.m.v. gemengd koor Laus Deo.
                                                         17.00 uur H. Eucharistieviering met voetwassing en m.m.v. de Cantorij.
Goede Vrijdag 19 april:       15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Kruisverering m.m.v. Sound of Life (
dit is geen euch.viering maar wel met communie).
Er mogen bloemen worden meegenomen voor het versieren van de kerk met Pasen.

Paaszaterdag 20 april:       21.30 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij. (palmtakjes worden uitgedeeld).
1e Paasdag 21 april:             10.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor van Laus Deo met de mis
Hugonis van Van der Peet. Motet offerande Chor der Engel van Schubert en motet communie
Since by men came death van G.F. Handel.
2e Paasdag 22 april:           10.00 uur H. Eucharistieviering met samenzang in de kapel.

Woensdag 24 april: GEEN VIERING IN DE KAPEL.
Vrijdag 26 april:      GEEN VIERING IN GEESTERHEEM.

Weekend van 27 en 28 april: Beloken Pasen jaar C.
Zondag 28 april:  09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo met de mis van Gounod 5 of Jesu bone pastor van Mortelmans. Motet offerande Boedie Imja van Bortniansky. Motet communie O sacrum convivium van Miterer.

Rooster Mariamaand mei 2019

Woensdag 1 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 4 en 5 mei: 3e zondag van Pasen jaar C.
Zondag 5 mei: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo gemengd met de mis Te Deum van Perosi. Motet offerande Ave Maria van Victoria. Motet communie O salutaris van Ch. Gounod.
Zondag 5 mei: 19.00 uur Rozenkransgebed i.v.m. de Mariamaand.

Woensdag 8 mei: GEEN VIERING I.V.M. DE ZIEKENDAG IN DE SLIMP.
Vrijdag 10 mei: Woord en Communieviering in Geesterheem.

Weekend van 11 en 12 mei: 4e zondag van Pasen jaar C.
Zondag 12 mei: 09.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. de Cantorij.
19.00 uur Rozenkransgebed.

Woensdag 15 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 18 en 19 mei: 5e zondag van Pasen jaar C.
Zondag 19 mei: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo heren met de mis Sponsa Christi van Andriessen en Motet offerande Sub tuum van Joh. Algra. Motet communie Graduale van Andriessen.