Vieringen

Onderstaand treft u het schema aan van de vieringen voor de komende periode. Het kan een enkele keer voorkomen i.v.m.vakanties van een van de pastores of speciale vieringen dat de tijden afwijken.

De tijden worden elke week gepubliceerd in het weekblad De Uitgeester en bijgewerkt op de website.
De vieringen in verzorgingshuis Geesterheem zijn weer 2x in de maand t.w., de tweede en vierde vrijdag v.d. maand.

Elke zondagmorgen wordt er na de viering koffie of thee geschonken in het parochiehuis De Klop.
U bent van harte welkom.

De kerk is open van maandag t/m zaterdag van 09.00-17.30 uur tot nader bericht.
Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

ROOSTER 2020

FEBRUARI

Woensdag 12 feb.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 14 feb.: 19.15 uur Woord en Communieviering in Geesterheem.

Weekend van 15 en 16 februari: 6e zondag door het jaar A.
Zondag 16 feb.: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.
gemengd koor en zij zingen; Secunda van Andriessen.
Motet 1 Graduale van Janacek en Motet 2 Jesu Rex admirabilis
Palestrina.
(Palmtakjes mogen ingeleverd worden)
Woensdag 19 feb.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 22 en 23 februari: 7 zondag door het jaar A.
Zondag 23 feb.: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo
heren en zij zingen Mis Lauda Sion van H. Cuypers en Motet 1 Jesu Dulcis van Nieland
en Motet 2 O sacrum Convivium van Mitterer.(Palmtakjes mogen ingeleverd worden)

Aswoensdag 26 feb.: 19.00 uur H. Eucharistieviering met samenzang in de kapel.
Vrijdag 28 feb.: 19.15 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem.

Weekend 29 februari en 1 maart: 1e zondag v. Veertigdagentijd jaar A.

MAART

De AMO (Missie en Ontwikkeling) verzorgen op 5 april een Brunch.
Die ochtend zal er dan geen koffiedrinken uit de viering zijn maar u kunt zich wel opgeven voor de brunch.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de brunch.
Op 1 maart zal er in de viering iets worden verteld en met de intekenlijst door de Klop worden rondgegaan.

Zondag 1 maart: 09.00 uur Start veertigdagentijd, H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo gemengd.
Zij zingen; Mis Tertia van Haller zonder Gloria i.v.m. de vastentijd en Motet 1 Lead me Lord van S.S. Wesley
en Motet 2 Miserere van Lotti.
Na de viering is er een buitendeurdeurcollecte voor de AMO (Missie en Ontwikkeling)

Woensdag 4 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 6 maart: 15.00 UUR KRUISWEG.

Weekend van 7 en 8 maart: 2e zondag v. Veertigdagentijd jaar A.
Zondag 8 maart: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.
Woensdag 11 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 13 maart: 15.00 UUR KRUISWEG.
Vrijdag 13 maart: 19.15 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem.

Weekend van 14 en 15 maart: 3e zondag v. Veertigdagentijd jaar A.
Zondag 15 maart: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo heren
en zij zingen Mis Mathildis van H. Cuypers zonder Gloria en Motet 1 Vere Langguores van A. Lotti.
Motet 2 Attende Domine couplet 1 en 2..

Woensdag 18 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 20 maart: 15.00 UUR KRUISWEG.
Zaterdag 21 maart: 15.00 uur Wegzendzegen Stille Omgang-lopers.
19. uur Wegzendzegen Stille Omgang voor de mensen die met de bus naar Amsterdam gaan.

Weekend van 21 en 22 maart: 4e zondag v. Veertigdagentijd jaar A.
Zondag 22 maart: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor Laus Deo.
Zij zingen Mis Te Deum van L. Perosi zonder Gloria. Motet 1 Popule meus Vicitoria en
Motet 2 (heren)  Attende Domine 3,4 en 5. (dames zingen het refrein mee)

Woensdag 25 maart: MARIA BOODSCHAP
19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 27 maart: 15.00 UUR KRUISWEG.
Vrijdag 27 maart: 19.15 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem
met koffiedrinken.

Weekend van 28 en 29 maart: 5e zondag v. Veertigdagentijd jaar A.
Zondag 29 maart: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor Deo en zij
zingen Mis; Riet Rats zonder Gloria en Motet 1 Requiem van J. Ockeghem en Motet 2 Tenebrae van Altink.

Woensdag 1 april 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 3 april: KRUISWEG.

Weekend van 4 en 5 april: PALMPASEN jaar A.
Palmzondag 5 april: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v.
Laus Deo heren Gloria laus processie. Mis Sanct Paulus van Gruber zonder
Kyrie en Gloria. Motet 1 Tenebrae van Haydn A capella. Motet 2 Tantum ergo van J. Haydn.
Na de viering is er een buitendeurcollecte  voor de AMO en een brunch in de Klop (geen koffiedrinken die zondag).

Woensdag 8 april: GEEN VIERING I.V.M. WITTE DONDERDAG.

WITTE DONDERDAG 9 APRIL:
14.30 uur Paasviering in Geesterheem m.m.v. gemengd koor Laus Deo en zingen Oculi omnium.
Voorbede Accl. Ubi caritas en Mis Caeciliae van Jaspers. De eerste uit de doden Berne Mediaboekje.
Motet 1   Lied aan het licht U zijt de glorie, Chor der Engel. Motet 2 Tantum ergo Requiem
Ockeghem Pangue lingua(er worden palmtakjes uitgedeeld).
17.00 uur of 19.00 uur,  H. Eucharistieviering met samenzang.(palmtakjes worden uitgedeeld).
Let op; hierboven, tijd viering en samenzang is nog niet zeker!!!!!!!!!!!

GOEDE VRIJDAG 10 APRIL:
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur KRUISVERERING m.m.v. ?????
(= geen euch.viering maar wel met communie).
Er mogen bloemen worden meegenomen voor het versieren van de kerk met Pasen.

Paaszaterdag 11 april: 21.30 uur Paaswake m.m.v. de Cantorij. palmtakjes uitdelen.
(palmtakjes worden uitgedeeld).
1e PAASDAG 12 APRIL:
09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo gemengd Mis; Hugonis van Van der Peet en Motet 1 Chor der Engel
en Motet 2 Halleluia van Tom Parker of By men came death van Handel.
2e PAASDAG 13 APRIL:
09.00 uur H. Eucharistieviering met samenzang in de kapel.
Woensdag 15 april 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend  van 18 en 19 april: 2e Zondag van Pasen jaar A.
Zondag 19 april 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo Heren. Zij zingen Mis Messe bréve van Gounod 5
en Motet 1 Vos omnes A capella. Motet 2 O Jesu amor mi van A. Giessen.

Woensdag 22 april 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 24 april 19.15 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem met koffiedrinken.

Weekend van 25 en 26 april: 3e Zondag van Pasen jaar A.

Zondag 26 april 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo heren. Zij zingen
Mis In nominis Jesu van Mitterer en Motet 1 Sub tuum Algra en Motet 2 Ego sum panis van Mitterer.