Vieringen

                     

  Zondag is er om 9.15 uur een viering

Woensdag is er om 16.00 uur een viering

I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen viering na 17.00 uur.

Tijdens de viering max.70 personen en op gepaste afstand.

Bij het binnenlopen dient u een mondkapje te dragen, als u op uw plaats zit mag het af.

      Tot ziens bij de vieringen!

 

ROOSTER  December 2021/ Januari 2022  Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

 

Zondag 5 December: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 8 December: 16.00 uur H. Eucharistieviering.

Zondag 12 December: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 15 December: 16.00 uur H. Eucharistieviering.

Zondag 19 December: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 22 December: 16.00 uur H. Eucharistieviering.

In verband met de huidige maatregelen kan het zijn dat de Kerstvieringen komen te vervallen. Houdt de website in de gaten.

Vrijdag 24 December Kerstavond “Geen viering”

Zaterdag 25 December 1e kerstdag: 9.15 uur H. Eucharistieviering

Zondag 26 December 2e kerstdag: 09.15 uur H. Eucharistieviering
Woensdag 29 December: 16.00 uur H. Eucharistieviering.

Vrijdag 31 December Oudejaarsdag: “Geen Viering”
Zaterdag 1 Januari: 10.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo

Zondag 2 Januari: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus deo
Woensdag 5 Januari: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 9 Januari: 09.15 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus deo
Woensdag 12 Januari: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.                                                                               

Zaterdag en Zondag  is er koffie/thee drinken in de Klop.  I.v.m. de coronamaatregelen max. 20 personen en op gepaste afstand.

De kerk is open van maandag t/m zaterdag van 09.00-16.00 uur.
Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

Maatregelen in verband met het Coronavirus:

We volgen als regio de voorschriften vanuit de overheid en het bisdom om de verspreiding van het Coronavirus te vermijden. We willen u vragen om thuis te blijven en niet naar de vieringen te komen als u hoest of koorts heeft. Ondanks alle beschermende maatregelen en veranderingen: Wees welkom in Gods kerk!

Vieringen onze regio: 

Maandag 17.00 uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Dinsdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Woensdag 10.00 uur, Regina Caeli, Beverwijk – Woensdag 10.00, uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Woensdag 12.30 uur, Agathakerk, Beverwijk -Woensdag 19.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Woensdag 19.00 uur, OLV Geboortekerk, Uitgeest – Donderdag 9.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Donderdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Vrijdag 15.00 uur, Mariakerk, Heemskerk

Voor informatie over de vieringen in de Apostelkerk zie: apostelkerk.nl

Voor informatie over de vieringen in Velsen-Noord zie: jozefkerk-velsen-noord.nl

Gebed.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Willibrordmagazine tevens digitaal!
Bekijk de web versie

Afbeelding
Helpt u Thomas en zijn medestudenten met uw gift om priester te worden?

Met uw gift draagt u aan bij aan vorming van nieuwe priesters voor de Kerk in Nederland. U kunt uw donatie nu ook via onze website doen! Klik hier voor uw donatie.

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid.

Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
072-505 1288
info@willibrordseminarie.nl