Vieringen

Vanaf 3 juni zijn wij voorzichtig weer begonnen met een Eucharistieviering op de woensdagavond 19.00 uur in de kerk met 30 personen.
De plaatsen om te zitten zijn gemarkeerd met tape.
Tot ziens op de woensdagavond.

ROOSTER juli en augustus 2020 Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest
I.v.m. het Coronavirus zijn alle vieringen per 1 juli met niet meer dan 100 parochianen
per viering incl. priester/ koster /acoliet-misdienaar. U hoeft zich niet op te geven voor de viering.

JULI 2020
Woensdag 1 juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk. start zomervakantie.
Zondag 5 juli: 09.15 uur H. Eucharistieviering
Woensdag 8 juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.
Zondag 12 juli: 09.15 uur H. Eucharistieviering
Woensdag 15 juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.
Zondag 19 juli: 09.15 uur H. Eucharistieviering
Woensdag 22 juli; 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk
Zondag 26 juli: 09.15 uur H. Eucharistieviering
Woensdag 29 juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk
AUGUSTUS 2020
Zondag 2 aug.: 09.15 uur H. Eucharistieviering
Woensdag 5 aug.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk
Zondag 9 aug.: 09.15 uur H. Eucharistieviering
Woensdag 12 aug.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk
Zaterdag 15 aug.: 10.00 uur Maria ten Hemelopneming H. Eucharistieviering
Zondag 16 aug.: 09.15 uur H. Eucharistieviering einde zomervakantie.
Woensdag 19 aug.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk
Zondag 23 aug.: 09.15 uur H. Eucharistieviering
Woensdag 26 aug.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk
Zondag 30 aug.: 09.15 uur H. Eucharistieviering

De uitzendingen via You Tube (Teun Warnaar) op de woensdagavond 19.00 uur en zondagmorgen om 11.00 uur blijven voorlopig uitgezonden worden.

De kerk is alle dagen geopend van 09.00-16.00 uur.

Zie hieronder de nieuwsbrief.

NIEUWSBRIEF voor de katholieke parochies Beverwijk/ Wijk aan Zee, Castricum/ Bakkum, Heemskerk en Uitgeest

De ontwikkelingen rond het Coronavirus gaan snel, daarom is de informatie die in de parochiebladen stond vermeld alweer achterhaald. Daarom zenden wij u deze nieuwbrief om u op de hoogte te brengen van het rooster voor de vieringen.

Welkom bij de doordeweekse vieringen In deze maand juni zijn er weer doordeweekse vieringen in onze parochies. We mogen in deze maand met maximaal 30 personen samenkomen in een viering. Het is niet nodig u vooraf op te geven voor deze vieringen.

Maandag 17.00 uur, Laurentiuskerk, Heemskerk Dinsdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum Dinsdag 9.30 uur, Regina Caeli, Beverwijk Woensdag 10.00, uur, Laurentiuskerk, Heemskerk Woensdag 12.30 uur, Agathakerk, Beverwijk Woensdag 19.00 uur, Mariakerk, Heemskerk Woensdag 19.00 uur, OLV Geboortekerk, Uitgeest Donderdag 9.00 uur, Mariakerk, Heemskerk Donderdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum Vrijdag 15.00 uur, Mariakerk, Heemskerk

Weekendvieringen vanaf 1 juli weer mogelijk om, afhankelijk van de grootte van de kerk, met maximaal 100 personen samen te komen in de kerken. Daarom zijn er vanaf die datum weer vieringen in het weekend. Het is niet nodig u vooraf op te geven voor deze vieringen.

Een nieuw rooster Het bestuur van het samenwerkingsverband en de pastores hebben een nieuw rooster vastgesteld voor de weekendvieringen die vanaf juli weer zullen plaatsvinden. In het rooster zijn de tijden van de vieringen in de hele regio beter op elkaar afgestemd. Op die manier kunnen we, ondanks het beperkt aantal pastores, in alle kerken blijven vieren. Oorspronkelijk wilden we daarbij in Heemskerk naar één viering op zondagmorgen gaan, afwisselend tussen de beide kerken, maar door de opgelegde beperking van het aantal personen is er nu een extra viering ingelast in de middag. Op de achterkant staat het rooster voor de maanden juli en augustus vermeld. Het rooster zoals dat in de parochiebladen stond aangegeven komt hiermee te vervallen. In de loop van de zomer zullen we het nieuwe rooster evalueren.

Maatregelen in verband met het Coronavirus We volgen als regio de voorschriften vanuit de overheid en het bisdom om de verspreiding van het Coronavirus te vermeiden. We willen u vragen om thuis te blijven en niet naar de vieringen te komen als u hoest of koorts heeft. Tijdens de zomermaanden zal er nog geen koorzang of samenzang mogelijk zijn tijdens de vieringen, omdat door het zingen het virus kan verspreiden. Verdere aanwijzingen over de gang van zaken ontvangt u als u de kerk bezoekt.

Tot slot We verkeren momenteel allemaal in een rare tijd. Wij hopen dat u het goed maakt. Wij bidden voor onze zieken, overledenen en nabestaanden, voor allen die financieel zwaar getroffen zijn en voor mensen die alleen zijn. Mag deze extra nieuwsbrief u weer op weg helpen om de gang naar de kerk van uw keuze te vinden. Ondanks alle beschermende maatregelen en veranderingen: Wees welkom in Gods kerk!

11 juni 2020
Voor informatie over de vieringen in de Apostelkerk zie: apostelkerk.nl

Voor informatie over de vieringen in Velsen-Noord zie: jozefkerk-velsen-noord.nl
JUNI In de maand juni zijn er slechts doordeweekse vieringen.

JULI
Zaterdag 4 juli *19.00u Odulphuskerk, Wijk aan Zee 19.00u Pancratiuskerk, Castricum 19.00u Laurentiuskerk, Heemskerk Zondag 5 juli 9.15u Regina Caeli, Beverwijk 9.15u Pancratiuskerk, Castricum 9.15u OLV Geboortekerk, Uitgeest 11.00u Agathakerk, Beverwijk 11.00u Laurentiuskerk, Heemskerk 16.00u Mariakerk, Heemskerk

Zaterdag 11 juli 19.00u Mariakerk, Heemskerk Zondag 12 juli 9.15u Odulphuskerk, Wijk aan Zee 9.15u Pancratiuskerk, Castricum 9.15u OLV Geboortekerk, Uitgeest 11.00u Agathakerk, Beverwijk 11.00u Laurentiuskerk, Heemskerk 16.00u Mariakerk, Heemskerk

Zaterdag 18 juli 19.00u Odulphuskerk, Wijk aan Zee 19.00u Pancratiuskerk, Castricum 19.00u Laurentiuskerk, Heemskerk Zondag 19 juli 9.15u Regina Caeli, Beverwijk 9.15u Pancratiuskerk, Castricum 9.15u OLV Geboortekerk, Uitgeest 11.00u Agathakerk, Beverwijk 11.00u Laurentiuskerk, Heemskerk 16.00u Mariakerk, Heemskerk

Zaterdag 25 juli 19.00u Regina Caeli, Beverwijk 19.00u Mariakerk, Heemskerk Zondag 26 juli 9.15u Pancratiuskerk, Castricum 9.15u OLV Geboortekerk, Uitgeest 11.00u Agathakerk, Beverwijk 11.00u Laurentiuskerk, Heemskerk 16.00u Mariakerk, Heemskerk

NB: Alle vieringen zijn Eucharistievieringen, tenzij er een sterretje (*) staat bij de viering.
AUGUSTUS Zaterdag 1 augustus *19.00u Odulphuskerk, Wijk aan Zee 19.00u Pancratiuskerk, Castricum 19.00u Laurentiuskerk, Heemskerk Zondag 2 augustus *9.15u Regina Caeli, Beverwijk 9.15u Pancratiuskerk, Castricum 9.15u OLV Geboortekerk, Uitgeest 11.00u Agathakerk, Beverwijk 11.00u Laurentiuskerk, Heemskerk 16.00u Mariakerk, Heemskerk

Zaterdag 8 augustus 19.00u Mariakerk, Heemskerk Zondag 9 augustus *9.15u Odulphuskerk, Wijk aan Zee 9.15u Pancratiuskerk, Castricum 9.15u OLV Geboortekerk, Uitgeest 11.00u Agathakerk, Beverwijk 11.00u Laurentiuskerk, Heemskerk 16.00u Mariakerk, Heemskerk

Zaterdag 15 augustus: Maria Tenhemelopn. 10.00u OLV Geboorte, Uitgeest 19.00u Odulphuskerk, Wijk aan Zee *19.00u Pancratiuskerk, Castricum 19.00u Mariakerk, Heemskerk Zondag 16 augustus *9.15u Regina Caeli, Beverwijk 9.15u Pancratiuskerk, Castricum 9.15u OLV Geboortekerk, Uitgeest 11.00u Agathakerk, Beverwijk 11.00u Laurentiuskerk, Heemskerk 16.00u Mariakerk, Heemskerk

Zaterdag 22 augustus 19.00u Regina Caeli, Beverwijk 19.00u Laurentiuskerk, Heemskerk Zondag 23 augustus 9.15u Pancratiuskerk, Castricum 9.15u OLV Geboortekerk, Uitgeest 11.00u Agathakerk, Beverwijk 11.00u Laurentiuskerk, Heemskerk 16.00u Mariakerk, Heemskerk

Zaterdag 29 augustus 19.00u Mariakerk, Heemskerk Zondag 30 augustus 9.15u Pancratiuskerk, Castricum 9.15u OLV Geboortekerk, Uitgeest 11.00u Agathakerk, Beverwijk 11.00u Laurentiuskerk, Heemskerk 16.00u Mariakerk, Heemskerk

De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.

Gebed.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl
In augustus zal het weer een magazine zijn en in alle kerken weer aanwezig zijn.

• een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt
• Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
• Paaseieren horen bij Pasen
• een crypto om te puzzelen
• en nog veel meer…

Vastenactie en brunch zijn niet doorgegaan i.v.m. de maatregelen vanwege het Corona virus. Er is wel een mogelijkheid om geld over te maken voor de vastenactie en dit kan rechtstreeks naar de “Vastenactie”  AMO Vastenactie of via het rekeningnummer van de AMO? IBAN NL12RABO0152101950
zodat we de mensen voor wie de projecten waren niet helemaal in de steek laten.

Er is op dit moment ook geen koffiedrinken in de Klop op zaterdagmorgen en zondagmorgen.
De kerk is open van maandag t/m zaterdag van 09.00-16.00 uur tot nader bericht.
Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

Mededeling: Maatregel Nederlandse Bisschoppen vanwege het coronavirus:

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus
In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
– Regelmatig handen wassen
– In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
– Papieren zakdoekjes gebruiken
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:
– tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
– De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
– De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
– Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
– Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

Willibrordmagazine tevens digitaal!
Bekijk de web versie

Afbeelding
Helpt u Thomas en zijn medestudenten met uw gift om priester te worden?

Met uw gift draagt u aan bij aan vorming van nieuwe priesters voor de Kerk in Nederland. U kunt uw donatie nu ook via onze website doen! Klik hier voor uw donatie.

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid.

Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
072-505 1288
info@willibrordseminarie.nl