Vieringen

                     

    Zondag is er om 9.15 uur een viering (Max.30 personen)

Voor de zondag moet u zich telefonisch aanmelden

(zie de mededeling website) 

Woensdagavond is er om 19.00 uur een viering (Max.30 personen)

       De plaatsen om te zitten zijn gemarkeerd met tape.

U dient een mondkapje te dragen bij het binnenlopen van de kerk, als u zit mag het af.

Tot ziens bij de vieringen!

 

ROOSTER Maart/April 2021 Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

max. 30 personen en alleen op inschrijving

Woensdag 3 Mrt.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Vrijdag 5 Mrt.: 15.00 uur Kruiswegaanbidding

Zondag 7 Mrt.: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 10 Mrt.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Vrijdag 12 Mrt.: 15.00 uur Kruiswegaanbidding

Zondag 14 Mrt.: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 17 Mrt.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Vrijdag 19 Mrt.: 15.00 uur Kruiswegaanbidding

Zondag 21 Mrt.: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 24 Mrt.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Vrijdag 26 Mrt.: 15.00 uur Kruiswegaanbidding

Zondag 28 Mrt.: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 31 Mrt.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Donderdag 1 April Witte Donderdag: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk (tijd is onder voorbehoud)

Vrijdag 2 April Goede Vrijdag: 15.00 uur Kruiswegaanbidding

Vrijdag 2 April Goede Vrijdag: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk (tijd is onder voorbehoud)

Zondag 4 April 1e Paasdag: 09.15 uur H. Eucharistieviering. (tijd is onder voorbehoud)

Maandag 5 April 2e Paasdag: 09.15 uur H. Eucharistieviering. (tijd is onder voorbehoud)
Woensdag 7 April: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 11 April: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 14 april: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 18 April: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 21 april: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

 

I.v.m. het Coronavirus zijn alle vieringen per 19 November 2020 met niet meer dan 30 parochianen
per viering excl. priester/ koster /acoliet-misdienaar.

Koffie drinken op zaterdag en zondag ochtend is tot nader order gestopt i.v.m. met het Corona virus.

De kerk is open van maandag t/m Zondag van 09.00-16.00 uur tot nader bericht.
Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

 

Vieringen onze regio: 

Maandag 17.00 uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Dinsdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Woensdag 10.00 uur, Regina Caeli, Beverwijk – Woensdag 10.00, uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Woensdag 12.30 uur, Agathakerk, Beverwijk -Woensdag 19.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Woensdag 19.00 uur, OLV Geboortekerk, Uitgeest – Donderdag 9.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Donderdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Vrijdag 15.00 uur, Mariakerk, Heemskerk

Maatregelen in verband met het Coronavirus:

We volgen als regio de voorschriften vanuit de overheid en het bisdom om de verspreiding van het Coronavirus te vermijden. We willen u vragen om thuis te blijven en niet naar de vieringen te komen als u hoest of koorts heeft. Het dragen van een mondkapje tijdens de vierigen is verplicht. Er is geen koorzang of samenzang mogelijk in de vieringen. Verdere aanwijzingen over de gang van zaken ontvangt u als u de kerk bezoekt.

Wij verkeren momenteel allemaal in een rare tijd. Hopelijk maakt u het goed. Wij bidden voor onze zieken, overledenen en nabestaanden, voor allen die financieel zwaar getroffen zijn en voor mensen die alleen zijn. Mag deze extra nieuwsbrief u weer op weg helpen om de gang naar de kerk van uw keuze te vinden. Ondanks alle beschermende maatregelen en veranderingen: Wees welkom in Gods kerk!

Voor informatie over de vieringen in de Apostelkerk zie: apostelkerk.nl

Voor informatie over de vieringen in Velsen-Noord zie: jozefkerk-velsen-noord.nl

Gebed.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Mededeling: Maatregel Nederlandse Bisschoppen vanwege het coronavirus:

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus
In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
– Regelmatig handen wassen
– In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
– Papieren zakdoekjes gebruiken
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:
– tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
– De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
– De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
– Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
– Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

Willibrordmagazine tevens digitaal!
Bekijk de web versie

Afbeelding
Helpt u Thomas en zijn medestudenten met uw gift om priester te worden?

Met uw gift draagt u aan bij aan vorming van nieuwe priesters voor de Kerk in Nederland. U kunt uw donatie nu ook via onze website doen! Klik hier voor uw donatie.

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid.

Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
072-505 1288
info@willibrordseminarie.nl