Vieringen

Onderstaand treft u het schema aan van de vieringen voor de komende periode. Het kan een enkele keer voorkomen i.v.m.vakanties van een van de pastores of speciale vieringen dat de tijden afwijken.

De tijden worden elke week gepubliceerd in het weekblad De Uitgeester en bijgewerkt op de website.

Elke zondagmorgen wordt er na de viering koffie of thee geschonken in het parochiehuis De Klop.
U bent van harte welkom.

Vanaf 1 maart t/m oktober is de kerk open van maandag t/m zaterdag van 09.00-17.30 uur.
Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

Rooster Mariamaand mei 2019

Woensdag 29 mei: 19.00 uur MARIALOF MET PROCESSIE (geen H. Eucharistie).

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag: 10.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. gemend koor Laus Deo met Mis Pontificalis van Perosi en motet offerande Jesus Rex admirabilis en motet communie I himmelen.

ROOSTER JUNI 2019

Weekend van 1 en 2 juni: 7e zondag van Pasen jaar C. (Begin week voor de Nederlandse Missionarissen)
Zondag 2 juni: 10.00 uur H. Eerste Communieviering m.m.v. de Heemsklokjes uit Heemskerk.

Woensdag 5 juni: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 8, 9 en 10 juni: Pinksteren
Pinksterzondag 9 juni: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.
2e Pinksterdag: 10.00 uur H. Eucharistieviering met samenzang in de kapel.

Woensdag 12 juni: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 14 juni: 19.15 uur Woord en Communieviering in Geesterheem.
Zaterdag zijn de Priesterwijdingen in de St. Bavo in Haarlem.

Zondag 16 juni:           09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de dames
(Vaderdag)                       van de Cantorij en Laus Deo.  Mis: Caeciliae van C. Jaspers. Intr. De dag gaat open. Na de 1e lezing
                                            Santo. Motet offerande, Accl.Laudate Dominum Crede III. Pater Noster Heer ik kom tot U, D82.
Motet communie, Leid mij Heer, Dona Nobis bewerking. Ga nu heen in vrede: B6 blz. 15.

Woensdag 19 juni:       19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 22 en 23 juni: Sacramentsdag jaar C.
Zaterdag 22 juni:        19.00 uur Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 23 juni:           09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo. De heren van Laus Deo A capella voorin de kerk.
Mis, Keulse mis. Motet offerande, Vos omnes Victoria en Motet communie, Adoramus te Palestrina.
Uitgaan dienst: Izje Cheruvimy.

Woensdag 26 juni:     19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 28 juni:           19.15 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem met koffiedrinken.

Weekend van 29 en 30 juni: 13e zondag door het jaar C.
Zondag 30 juni:           09.00 uur Dankviering Eerste Communicantjes m.m.v. Sound of Life.

ROOSTER JULI 2019

Woensdag 3 juli:         19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 6 en juli: 14e zondag door het jaar C.
Zondag 7 juli:             
09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.Gemengd koor. Mis Rien Rats. Motet offerande,
Adoramus te Christe van Dubois en Motet communie, A salutaris van Gounod 2 stemmig.

Woensdag 10 juli:        19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 13 en 14 juli: 15e zondag door het jaar C.
Zondag 14 juli:            09.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. Laus Deo. Gemengd koor, Mis Gounod 4 en Motet offerande
Alta Trinita en Motet communie, Tjelo van Christowo.
Woensdag 17 juli:        19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 20 en 21 juli: 16e zondag door het jaar C.
Zondag 21 juli:            09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo. Heren, Mis Tertia van Haller, Motet offerande, Ave
Maria van H. Cuijpers en Motet communie, Panis angelicus van Haller.
Woensdag 24 juli:        19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 26 juli:            19.15 uur H. Eucharistieviering of Woord en Comunieviering in  Geesterheem met koffiedrinken.

Weekend van 27 en 28 juli: 17e zondag door het jaar C.
Zondag 28 juli:            09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo. Gemengd Mis, Te Deum van Perosi en Motet offerande
Lead me Lord van S.S. Wesley en Motet communie, O sacrum convivium van Haller.
Woensdag 31 juli:        19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

ROOSTER AUGUSTUS 2019

Weekend van 3 en 4 augustus: 18e zondag door het jaar C.
Zondag 4 augustu: 
09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo. Gemengd, mis Caeciliae van Jaspers. Motet offerande, 
Tolite hostias en Motet communie, Tantum ergo.
Woensdag 7 augustus:
19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 10 en 11 augustus: 19e zondag door het jaar C.
Zondag 11 augustus:   09.00 uur  Woord en Comunieviering m.m.v.  Laus Deo. Gemengd, mis Gregori van P. Griesbacher en
Motet offerande Tje bje pojem van Bortniansky. Motet communie, Alta trinita.
Woensdag 14 aug.:      19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Donderdag 15 aug.:     19.00 uur Maria ten Hemelopneming????????

Weekend 17 en 18 augustus: 20e zondag door het jaar C.
Zondag 18 aug.:          09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo. Heren, mis Keulse en Motet offerande Sub tuum van
J. Algra en Motet communie, Boedy iemja van Bortniansky.
Woensdag 21 aug.:      19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 23 aug.:          19.15 uur H. Eucharistieviering of Woord en Comunieviering in Geesterheem met koffiedrinken.

Weekend van 24 en 25 augustus: 21e zondag door het jaar C.

Zondag 25 aug.:          09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.
Woensdag 28 aug.:      19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.

Weekend van 31 aug. en 1 september: 22e zondag door het jaar C.

ROOSTER SEPTEMBER 2019

Zondag 1 september:   09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.