Vieringen

                     

    Vanaf  26 Juni 2021 70 personen max.

Zondag is er om 9.15 uur een viering (Max.70 personen)

Woensdagavond is er om 19.00 uur een viering (Max.70 personen)

      Inschrijven is niet nodig wel vragen we u uw naam en

tel.nr. te noteren op de lijst achter in de kerk

dit voor de GGD als er bron en contactonderzoek nodig is.

De plaatsen om te zitten zijn gemarkeerd met tape.

Tot ziens bij de vieringen!

 

ROOSTER Juli/Augustus 2021 Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Woensdag 30 Juni: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 4 Juli: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 7 Juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 11 Juli: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 14 Juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 18 Juli: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 21 Juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 25 Juli: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 28 Juli: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 1 Augustus: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 4 Augustus: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 8 Augustus: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 11 Augustus: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 15 Augustus: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 18 Augustus: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 22 Augustus: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 25 Augustus: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 29 Augustus: 09.15 uur H. Eucharistieviering.

 

 

Koffie drinken op zaterdag en zondag ochtend is tot nader order gestopt i.v.m. met het Corona virus.

De kerk is open van maandag t/m zondag van 09.00-16.00 uur.
Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

 

Vieringen onze regio: 

Maandag 17.00 uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Dinsdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Woensdag 10.00 uur, Regina Caeli, Beverwijk – Woensdag 10.00, uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Woensdag 12.30 uur, Agathakerk, Beverwijk -Woensdag 19.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Woensdag 19.00 uur, OLV Geboortekerk, Uitgeest – Donderdag 9.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Donderdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Vrijdag 15.00 uur, Mariakerk, Heemskerk

Maatregelen in verband met het Coronavirus:

We volgen als regio de voorschriften vanuit de overheid en het bisdom om de verspreiding van het Coronavirus te vermijden. We willen u vragen om thuis te blijven en niet naar de vieringen te komen als u hoest of koorts heeft. Het dragen van een mondkapje tijdens de vieringen is verplicht. Er is geen koorzang of samenzang mogelijk in de vieringen. Verdere aanwijzingen over de gang van zaken ontvangt u als u de kerk bezoekt.

Wij verkeren momenteel allemaal in een rare tijd. Hopelijk maakt u het goed. Wij bidden voor onze zieken, overledenen en nabestaanden, voor allen die financieel zwaar getroffen zijn en voor mensen die alleen zijn. Mag deze extra nieuwsbrief u weer op weg helpen om de gang naar de kerk van uw keuze te vinden. Ondanks alle beschermende maatregelen en veranderingen: Wees welkom in Gods kerk!

Voor informatie over de vieringen in de Apostelkerk zie: apostelkerk.nl

Voor informatie over de vieringen in Velsen-Noord zie: jozefkerk-velsen-noord.nl

Gebed.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Willibrordmagazine tevens digitaal!
Bekijk de web versie

Afbeelding
Helpt u Thomas en zijn medestudenten met uw gift om priester te worden?

Met uw gift draagt u aan bij aan vorming van nieuwe priesters voor de Kerk in Nederland. U kunt uw donatie nu ook via onze website doen! Klik hier voor uw donatie.

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid.

Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
072-505 1288
info@willibrordseminarie.nl