Vieringen

                     

    Zondag is er om 9.15 uur een viering (Max.70 personen)

Woensdagavond is er om 19.00 uur een viering (Max.70 personen)

      Inschrijven is niet nodig wel vragen we u uw naam en

tel.nr. te noteren op de lijst achter in de kerk

dit voor de GGD als er bron en contactonderzoek nodig is.

De plaatsen om te zitten zijn gemarkeerd met tape.

Tot ziens bij de vieringen!

 

ROOSTER September-Oktober 2021 Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Zondag 19 September: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 21 September: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 26 september: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 29 September: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 3 Oktober: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 6 Oktober: 18.45 rozenkransbidden – 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 10 Oktober: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 13 oktober: 18.45 rozenkransbidden – 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 17 Oktober: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 20 Oktober: 18.45 rozenkransbidden – 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Zondag 24 Oktober: 09.15 uur H. Eucharistieviering.
Woensdag 27 oktober: 18.45 rozenkransbidden – 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk.

Er is Koffie/Thee drinken in de Klop op zaterdagochtend vanaf 10.00 uur.                                                                                  Zondag na de viering is er ook weer koffie/thee drinken in de Klop .  (wel nog op gepaste afstand en max.30 personen)

De kerk is open van maandag t/m zondag van 09.00-16.00 uur.
Het kerkhof is open van maandag t/m zondag van 09.00- 17.30 uur.

Maatregelen in verband met het Coronavirus:

We volgen als regio de voorschriften vanuit de overheid en het bisdom om de verspreiding van het Coronavirus te vermijden. We willen u vragen om thuis te blijven en niet naar de vieringen te komen als u hoest of koorts heeft. Er is nog geen samenzang mogelijk in de vieringen. Het koor zingt met een beperkt aantal leden. Verdere aanwijzingen over de gang van zaken ontvangt u als u de kerk bezoekt. Ondanks alle beschermende maatregelen en veranderingen: Wees welkom in Gods kerk!

Vieringen onze regio: 

Maandag 17.00 uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Dinsdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Woensdag 10.00 uur, Regina Caeli, Beverwijk – Woensdag 10.00, uur, Laurentiuskerk, Heemskerk – Woensdag 12.30 uur, Agathakerk, Beverwijk -Woensdag 19.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Woensdag 19.00 uur, OLV Geboortekerk, Uitgeest – Donderdag 9.00 uur, Mariakerk, Heemskerk – Donderdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum – Vrijdag 15.00 uur, Mariakerk, Heemskerk

Voor informatie over de vieringen in de Apostelkerk zie: apostelkerk.nl

Voor informatie over de vieringen in Velsen-Noord zie: jozefkerk-velsen-noord.nl

Gebed.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Willibrordmagazine tevens digitaal!
Bekijk de web versie

Afbeelding
Helpt u Thomas en zijn medestudenten met uw gift om priester te worden?

Met uw gift draagt u aan bij aan vorming van nieuwe priesters voor de Kerk in Nederland. U kunt uw donatie nu ook via onze website doen! Klik hier voor uw donatie.

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid.

Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
072-505 1288
info@willibrordseminarie.nl