Liturgiegroepen

Liturgie betekent eredienst en is ook de volgorde van de eredienst in de Katholieke kerk. In een viering zijn naast de pastoor ook de koster, lector, acoliet en of misdienaar betrokken. Allen dragen op hun eigen wijze bij aan de viering.

Kosters

De koster doet werkzaamheden in de kerk en sacristie ten behoeve van alle vieringen in het weekeinde en in de week (reguliere vieringen, huwelijks-, jubileum- en uitvaartvieringen). De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden, begeleiden en coördineren van deze vieringen. Tevens opent en sluit onze vaste koster de kerk.

Lectoren en lectrices

De taak van de lector/lectrice is het woord te dienen en over te brengen. Daarom is het goed om de lezingen en teksten eigen te maken. Een heldere en duidelijke stem is ook gewenst.

Acolieten en misdienaars

De voornaamste taak is het tijdens de vieringen dienend assisteren van de priester of diaken en zorgdragen voor een goed verloop van de viering. Misdienaars helpen de priester tijdens de viering, zoals bij het klaarmaken van de altaartafel. Meisjes en jongens die hun 1e Communie hebben gedaan zijn van harte welkom. De beurten worden via een rooster verdeeld over alle misdienaars en acolieten, zodat iedereen 1x per maand acoliet of misdienaar kan zijn.