WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE RK PAROCHIE
ONZE LIEVE VROUWE GEBOORTE UITGEEST

Van harte welkom op de website van de Rk parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte. Samen met de parochies van Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Velsen-Noord en Wijk aan Zee vormen wij de regio IJmond-Noord.

Wij zien, in deze roerige tijden, de R.-K. Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte als een baken voor alle parochianen. Vanuit de katholieke tradities willen we een inspirerende en veilige basis zijn voor alle gelovigen en voor vrijwilligers in het bijzonder. We staan zelf vast in ons geloof en voelen ons tegelijkertijd verbonden met de wereld om ons heen, met een scherp oog voor hen die ons nodig hebben.

Beste parochianen

Het is bijna Pasen of als u dit leest is het misschien al Pasen. Het feest van Hoop en leven. Dat is precies wat we nodig hebben in deze tijd. Vorige jaar konden wij niet in de kerk samen komen in de Goede week en met Pasen. Dit jaar is het iets beter. Hoewel wij nog niet met velen bij elkaar mogen komen in de kerk, kunnen we gelukkig met een aantal mensen het Paasfeest vieren. Maar ook voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn, weten wij ons verbonden. De corona crisis beperkt ons sterk in ons doen en laten, helaas zelfs in onze mogelijkheid om, zonder opgelegde maatregelen, samen te komen. De kerk is Gods huis waar iedereen welkom is. Dat was en is het ook in tijd van oorlog en onderdrukking. Mensen vinden er een plek om te bidden, om kracht en troost te putten bij God, bij Jezus en moeder Maria.

De afgelopen twaalf maanden werden wij gedwongen fysiek afstand te nemen van elkaar. Zelfs van onze kerk. Ik weet dat veel parochianen zelfs niet meer naar de kerk durven te gaan. Het is een tijd van angst maar ook van teleurstelling en eenzaamheid voor velen. Een tijd om er wanhopig van te worden. Het afgelopen jaar herinnert mij aan de tijd tussen Goede Vrijdag en Pasen. De apostelen waren wanhopig omdat hun meester gedood was. Denk maar aan het antwoord van de Emmaüsgangers, de twee leerlingen van Jezus. Droevige gesprekken hadden ze met elkaar, terwijl ze van Jeruzalem naar Emmaüs wandelden. Onderwerp van gesprek was alles wat de laatste dagen in Jeruzalem was gebeurd rond de kruisiging van Jezus. Tijdens hun tocht voegt zich Jezus als een vreemdeling bij hen, die navraag doet naar hun gesprekken.: “En wij hoopten dat Hij degene was, die Israël zou verlossen (Lukas 24:21)” was hun antwoord.

Je hoort in hun antwoord hun wanhoop. Hun hoop werd wanhoop. Hun Meester was dood. Jezus lag in het graf. Al hun hoop was op Hem gevestigd geweest, maar hij was gestorven. In het kille graf lag Zijn lichaam. Er was een tijd geweest, dat ze zeiden: wij hopen. Daarna klonk het echter: wij hoopten!

U kent de uitdrukking: Hoop doet leven. Inderdaad, zonder hoop is er geen leven. Gelukkig kregen de leerlingen hun hoop terug door de verrijzenis van Jezus. We weten hoe het verder ging met de Emmaüsgangers. Aan het eind van de dag keren ze vol hoop en blijheid terug naar Jeruzalem om aan anderen te vertellen dat Jezus leeft.  Er is hoop! Er is leven! Dat is de boodschap die Jezus ook ons wil meegeven met zijn verrijzenis. Pasen is nieuw leven. Ondanks alles moeten we niet opgeven en moeten wij blij zijn. Laten we niet vergeten dat in alle pieken en dalen van ons leven, Jezus met ons meeloopt. Heel vaak als een onbekende, door een medemens, zoals hij dat deed met de Emmaüsgangers. We zien in deze corona crisis hoeveel mensen hun medemensen bijstaan met een bemoedigend gebaar of woord. En als we door de ogen van ons geloof kijken, zien we in die liefdevolle gebaren en woorden dat Jezus met ons meegaat om mensen kracht en hoop te geven.

Beste mensen, het kan pas Pasen worden als het Goede Vrijdag is geweest. Er is verdriet en lijden maar we mogen ons altijd bemoedigd weten dat God ons nabij is door Jezus, Zijn Zoon. Pasen, het grote feest van opstanding en verrijzenis waarop de christenen nieuwe hoop kregen. Laten wij ook, waar we kunnen, hoop en leven geven aan onze medemensen. Pasen is geen eenmalige gebeurtenis. Het moet elke dag gebeuren in het leven van ons christenen. Net zoals wij elke dag wakker worden en onze dagelijkse plichten vervullen, zo moeten we elke dag Jezus verrijzenis zichtbaar maken in onze woorden en daden. Pasen is leven en anderen tot leven laten komen.

Jezus zegt: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot de voltooiing van deze wereld”. Hij is opgestaan, maar niet weggegaan! Jezus leeft echt! In Hem is het nieuwe al begonnen. In Zijn opstanding is Gods grootheid gebleken. Heb daarom hoop, heb daarom geloof, houd je aan Hem vast, wat er ook gebeurt.

Ik wens u Zalig Pasen. Pastoor Kaleab

 

18 november 2020

Inschrijven Eucharistievieringen Zondag O.L.V. Geboortekerk Uitgeest

  In verband met de corona-maatregelen mogen er vanaf 28 April 2021 maximaal 70 personen aanwezig zijn bij de vieringen. U dient wel afstand te houden van elkaar. Inschrijven is […]
27 juli 2020

Eerste Communie en Vormsel 2021

Eerste Communie Vanaf oktober (onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen) gaat de voorbereiding van start voor de Eerste Communie. Alle kinderen van groep 4 worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. Ook […]
18 november 2020

Inschrijven Eucharistievieringen Zondag O.L.V. Geboortekerk Uitgeest

  In verband met de corona-maatregelen mogen er vanaf 28 April 2021 maximaal 70 personen aanwezig zijn bij de vieringen. U dient wel afstand te houden van elkaar. Inschrijven is […]
27 juli 2020

Eerste Communie en Vormsel 2021

Eerste Communie Vanaf oktober (onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen) gaat de voorbereiding van start voor de Eerste Communie. Alle kinderen van groep 4 worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. Ook […]
1 juni 2020

Woord van bemoediging van de bisschoppen

Woord van bemoediging van de bisschoppen gepubliceerd: woensdag, 14 oktober 2020 In opdracht van de web­si­te Katho­liek Leven is een video gemaakt waarin de bis­schop­pen van de zeven bis­dom­men en de bis­schop […]
28 mei 2020

Gebedsviering Pinksteren

Gebedsviering Pinksteren Het pastoresteam van de samenwerkende rooms-katholieke parochies in de regio IJmond-Noord heeft in verband met het feest van Pinksteren een gebedsviering voorbereid. Voorgangers in deze viering zijn pastoor […]