AKTIE KERKBALANS

Beste parochianen en alle Uitgeesters, die onze kerk een warm hart toedragen,

 

We zitten met z’n allen in een rare wereld met een verre van vreedzame situatie. De oorlog in Oekraïne woedt al bijna twee jaar en in de Gazastrook is de ellende niet te overzien. Laten we allen bidden voor vrede. En in ons eigen landje vechten de kerken op allerlei manieren om te kunnen overleven.

 

De inkomsten uit onze collectes zijn, ook dit jaar, heel hard nodig om de jaarrekening kloppend te kunnen krijgen. De jaarlijkse vaste uitgaven overstijgen helaas met het jaar al ruimer de inkomsten uit de collectes, zeker met de kosten voor de energie in het achterhoofd.

Dit jaar zal ook de kermiscollecte (als deel van de actie Kerkbalans) weer worden ingevoerd in juli/augustus.

Dit blijkt echt nodig te zijn om het hoofd financieel boven water te kunnen houden.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ruimhartig te doneren en wellicht, ons misschien een extraatje te schenken. Het zou een in alle opzichten uitermate warm gebaar zijn.

U kunt uw bijdrage eventueel ook in een envelop, voorzien van uw naam, afgeven bij het secretariaat. Dit zal dankbaar in ontvangst worden genomen.

 

Of u nu parochiaan bent of niet: onze kerk is prachtig, staat in het centrum van ons mooie dorp en is ook het middelpunt van onze kerkelijke gemeenschap. Dit moet zo blijven en u kunt er van overtuigd zijn dat God altijd aan u zal blijven denken

De opbrengst van de Kerkbalanscollecte wordt voor de volle 100% ingezet voor de exploitatie.

 

Wij wensen u allen een gezond, vredig, minder nat en voorspoedig jaar toe, waarbij we oog blijven houden voor de zwakkeren en zeker ook voor elkaar.

 

Met onze allerhartelijkste groeten,

 

Namens pastoor Torres en de locatieraad van Uitgeest,

 

W.A.M. Brugman, vicevoorzitter

P.S.        De bankrekeningnummers van onze parochie luiden:

 

                NL 85 RABO 0152 1005 39 of     NL 37 INGB 0000 2910 33

 

                t.n.v. Parochiebestuur Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest o.v.v. “Balans24”