Jeugd en catechese

Eerste H. Communie

Na het doopsel is de volgende stap de Eerste Communie. Deze stap is een heel belangrijke, want uw zoon of dochter gaat steeds meer horen bij die groep die Jezus willen volgen. “Jij hoort erbij” en daarom is ieder kind vanaf zeven jaar welkom. Samen leren breken en delen, zoals Jezus dat heeft voorgedaan. Wij praten met elkaar over hoe God met de mensen omgaat. Met verhalen en spellen en het meedoen met diverse vieringen bereiden wij ons voor op dat feest.

Jongerenkerk Heemskerk (JKH)

De JKH verzorgt vieringen, zowel liturgisch als muzikaal. Het koor bestaat uit jongeren en wordt instrumenteel begeleid door een eigen combo. Repetities vinden plaats op vrijdagavond, vanaf 19.30 uur in de Mariakerk. De JKH beschikt over een eigen Home, waarin men regelmatig samenkomt.

Jongerenpastoraat Heemskerk (JOPH)

Deze groep streeft ernaar door middel van een vormingsproject jongens en meisjes van groep 8 rust en ruimte te bieden in hun gelovige ontwikkeling. Er worden programma’s gemaakt gericht op het Heilig Vormsel. Tijdsinvestering: circa 8 uur per maand.

KICA-groep

De KICA-groep is voor kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan. Er wordt onder deskundige begeleiding verhalen verteld uit het Oude en Nieuwe Testament. Er wordt gekleurd, spelletjes gedaan en geknutseld. Het doel is om kinderen spelenderwijs vertrouwd te maken met de verhalen uit de Bijbel.

Tiener- en jongerengroep

Deze groep organiseert bijeenkomsten voor jongeren, waar met elkaar gediscussieerd kan worden over het geloof en waarin uitgelegd wordt wat de kerk aan jongeren te bieden heeft. Regelmatig wordt er een film vertoond of over specifieke onderwerpen gediscussieerd. De leeftijden lopen uiteen van 12 tot 25.