Contact

Contact en verbinding: daar willen wij als parochie graag voor staan. Schroom niet te bellen of te mailen naar het secretariaat of zo nodig naar een van de pastores. Zij zijn u graag van dienst.

Secretariaat

Langebuurt 37
1911 AS Uitgeest
tel: 0251-312331
e-mail: rkparochieuitgeest@ziggo.nl
Parochiesecretaresse: Gerda Mijnen-Verduin

Het secretariaat is bereikbaar van maan-, dins-, woens- en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Donderdag is het secretariaat gesloten.

 

Maatregel Nederlandse Bisschoppen:

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
– Regelmatig handen wassen;

– In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen;

– Papieren zakdoekjes gebruiken;

– Het dragen van een mondkapje tijdens de vieringen is verplicht.

De Nederlandse bisschoppen laten weten dat met ingang van 1 juli het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

– Het dragen van een mondkapje tijdens de vieringen is verplicht;

– Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

– De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;

– De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;

– Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;

– Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

Pastores

Pastoor Ruben is voor persoonlijke gesprekken, biechtgelegenheid, ziekenzalving, ziekenbezoek of huwelijksgesprekken persoonlijk bereikbaar onder telefoonnr.: pastoor Ruben 06 46082758 of via het parochiesecretariaat op werkdagen van 09.00-12.00 uur op tel.nr.
0251-312331.

Diaken Marcel de Haas, Diaken Jaider Chanter Sanchez en Anton Overmars zijn  ook beschikbaar  voor pastorale zaken.
Tel.nr. Diaken Marcel de Haas 06-30539841

Tel.nr. Diaken Jaider Chantre Sanchez 06-82927482

Tel.nr. Anton Overmars Priester 06-28963045

Bij geen gehoor kunt u bellen naar; Gerda Mijnen-Verduin tel. 06-21433712
Zij brengt u dan in contact met een priester.

Bisdom en samenwerking

Als onderdeel van de Wereldkerk maakt onze parochie deel uit van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en het Dekenaat Haarlem. Samen met onze zusterparochies H. Laurentius en H. Maria HeemskerkDe Goede Herder Castricum / St. Eloy Beverwijk-Wijk aan zee  en  jozefkerk-velsen-noord.nl  vormen wij de H. Familie Regio IJmond-Noord.

Rekeningnummers

De bankrekeningen voor kerkbijdragen, stipendia en overige stortingen zijn:
NL85RABO0152100539
NL37INGB0000291033

ANBI

Onze parochie is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving van kracht voor alle kerkelijke instanties in Nederland. Mede daarom is er een publicatieplicht verplicht gesteld vanuit de Belastingdienst die voor iedereen ter inzage is. De gegevens van onze parochie zijn te zien op de volgende site:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA631

Ons RSIN nummer (fiscaal nummer) is 803629138.