Contact

Contact en verbinding: daar willen wij als parochie graag voor staan. Schroom niet te bellen of te mailen naar het secretariaat of zo nodig naar een van de pastores. Zij zijn u graag van dienst.

Secretariaat

Langebuurt 37
1911 AS Uitgeest
tel: 0251-312331
e-mail: rkparochieuitgeest@zonnet.nl
Parochiesecretaresse: Toos Schalk

Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.15 uur tot 12.00 uur.

Pastores

Pastoor Kaleab is voor persoonlijke gesprekken, biechtgelegenheid, ziekenzalving, ziekenbezoek of huwelijksgesprekken persoonlijk bereikbaar onder telefoonnr.: pastoor Kaleab 06 18831825 of via het parochiesecretariaat op werkdagen van 09.00-12.00 uur op tel.nr.
0251-312331. Bij geen gehoor kunt u ook bellen naar; Toos Schalk tel. 06-24320710
Zij brengt u dan in contact met een priester.

Bisdom en samenwerking

Als onderdeel van de Wereldkerk maakt onze parochie deel uit van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en het Dekenaat Haarlem. Samen met onze zusterparochies H. Laurentius en H. Maria Heemskerk en De Goede Herder Castricum vormen wij de Regio Heemskerk.

Rekeningnummers

De bankrekeningen voor kerkbijdragen, stipendia en overige stortingen zijn:
NL85RABO0152100539
NL37INGB0000291033

ANBI

Onze parochie is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving van kracht voor alle kerkelijke instanties in Nederland. Mede daarom is er een publicatieplicht verplicht gesteld vanuit de Belastingdienst die voor iedereen ter inzage is. De gegevens van onze parochie zijn te zien op de volgende site:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA631

Ons RSIN nummer (fiscaal nummer) is 803629138.