Contact

De parochie O.L.V. Geboorte presenteert hierbij haar nieuwe website.De site kan een krachtig en prachtig communicatie- en bindmiddel zijn en de locatieraad hoopt daarom ook dat velen de site regelmatig raadplegen. In de loop van de komende maanden zal deze nog worden verfijnd met informatie over werkgroepen, nieuws en met uw suggesties. Doe mee om het mooie werk dat wij met zijn allen doen zoveel mogelijk uit te dragen. De website is een praktisch zoekinstrument maar vergeet niet wat Augustinus zegt: Een mens moet zo verstandig zijn dat hij zoekt naar God.

Secretariaat

Langebuurt 37
1911 AS Uitgeest
tel: 0251-312331
e-mail: rkparochieuitgeest@zonnet.nl
Parochiesecretaresse: Toos Schalk

Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.15 uur tot 12.00 uur.

Pastoor Kaleab en kapelaan Antonio zijn voor persoonlijke gesprekken, biechtgelegenheid, ziekenzalving, ziekenbezoek of huwelijksgesprekken persoonlijk bereikbaar onder telefoonnr.: pastoor Kaleab 06 18831825 en kapelaan Antonio op woensdag en vrijdag via het parochiesecretariaat 0251-312331. Bij geen gehoor kunt u ook bellen naar; Toos Schalk tel. 06-24320710
Zij brengt u dan in contact met een priester.

De bankrekeningen voor kerkbijdragen, stipendia en overige stortingen zijn:
NL85RABO0152100539
NL37INGB0000291033

Samenwerkende parochies

Samen met onze zusterparochies H. Laurentius en H. Maria Heemskerk en De Goede Herder Castricum vormen wij de Regio Heemskerk.

ANBI

Onze parochie is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving van kracht voor alle kerkelijke instanties in Nederland. Mede daarom is er een publicatieplicht verplicht gesteld vanuit de Belastingdienst die voor iedereen ter inzage is. De gegevens van onze parochie zijn te zien op de volgende site:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA631

Ons RSIN nummer (fiscaal nummer) is 803629138.