Diaconie

Attentiegroep

De attentiegroep maakt kleine intenties voor de Wijkcontactgroep, zoals het versieren van kaarsen met onder andere bloemen van zijde en speeltjes voor dopelingen. De leden van de attentiegroep komen eens per veertien dagen bij elkaar op dinsdagmorgen in het Parochiecentrum Laurentius van 09.30 tot 11.30 uur of werken thuis als dat nodig is. De tijd die hierin gaat zitten is zeer uiteenlopend.

Bedevaart Lourdes

Deze groep heeft tot taak het organiseren van de jaarlijkse Bedevaart naar Lourdes.

Interkerkelijke rouwverwerking

De werkgroep Interkerkelijke Rouwbegeleiding wil mensen die in dezelfde rouwsituatie verkeren, samenbrengen om onder begeleiding met elkaar te praten over ervaringen rond het verlies door overlijden van een partner, het alleen verder leven en wat je daarbij tegen kunt komen. Door gevoelens rond het verlies van een partner uit te spreken en te delen is het mogelijk om herkenning, begrip, hulp en steun te vinden en die aan elkaar te geven. Tijdsinvestering is circa 2,5 uur, in het Parochiecentrum Laurentius.

Missie Ontwikkeling Vrede (MOV-Groep)

Onder missie verstaan wij solidariteit tussen kerk hier en elders, vooral in de Derde Wereld. Solidariteit betekent: “helpend naast elkaar staan”. Bij ontwikkelingswerk denken wij aan inspanningen van talloze groepen van arme, afhankelijke en vaak machteloze mensen om zich stapje voor stapje te bevrijden uit achterstand, uitzichtloosheid en afhankelijkheid. Hun inspanningen willen wij ondersteunen op de wijze die zij van ons vragen. Bij vredeswerk denken wij aan (burger)oorlogen, etc. Wij voelen ons machteloos, maar aan de gevolgen (vluchtelingen, asielzoekers) kunnen wij zeker wat doen!

Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk horen bij elkaar, omdat het ten diepste om gerechtigheid gaat voor mens en wereld. Wij noemen dit “Diaconie Wereldwijd”. De MOV-groep is op genoemde werkterreinen actief en zeker als het gaat om daarop gericht acties, zoals de Vastenactie, MICA, Solidaridad, jaarlijkse verkoop van Missiekalenders, etc. In het bijzonder onderhoudt de groep namens de parochie het contact met missionarissen en missiezusters die zijn uitgezonden om elders economische, medische en sociale hulp te verlenen. Deze groep komt tien keer per jaar bijeen om woensdagmiddag in het Parochiecentrum Laurentius of de pastorie van de Mariakerk. Tijdsinvestering is 3 à 6 uur per maand.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Van oudsher kent de kerk een charitatieve instelling, bedoeld om daar waar herkenbare armoede of eenzaamheid heerst een helpende hand te bieden. Alle wettelijke regelingen ten spijt, blijft het harde werkelijkheid dat mensen soms door allerlei omstandigheden in een situatie terechtkomen, waar directe en veelal eenmalig hulp noodzakelijk is. Ook de parochie in Heemskerk heeft voor die noodgevallen een PCI. U kunt zich via het parochiesecretariaat in verbinding stellen met de leden van het PCI.

Voedselbank

Wekelijks, op vrijdagmiddag, mogen cliënten van de Voedselbank vanuit de Esplanadezaal van de Mariakerk een levensmiddelenpakket in ontvangst nemen. Cliënten van de Voedselbank zijn mensen die financieel heel moeilijk zitten. De Gemeente Heemskerk toetst dit zorgvuldig en geeft de namen door aan de Voedselbank. De Voedselbank is meer dan alleen maar “voedsel”. Er is op vrijdagmiddag ook een ruim aanbod aan (tweedehands) kleding, schoeisel, speelgoed en boeken. De cliënten mogen hiervan in redelijkheid en naar behoefte gebruik van maken.

Wijkcontact

De werkgroep Wijkcontact bestaat uit vrijwillig(st)ers die zich namens de parochie inzetten voor een stukje pastorale zorg: contact opnemen en waar nodig onderhouden met mensen uit de parochie die door verlies of ziekte verdriet ondervinden, dan wel vreugde ervaren omdat ze iets te vieren hebben. Een leuke en dankbare taak!