Koren

In onze parochie zingen meerdere koren. Hieronder leest u welke koren op welke momenten zingen.

Mariakoor (gemengd koor)

Dit koor verzorgt de muzikale omlijsting van vieringen met meerstemmige Nederlandse gezangen op zaterdagavond of zondagmorgen, alsmede tijdens jubilea, rouw- en trouwvieringen, avondwaken en overige bijzondere vieringen in de Mariakerk.

Laurentiuskoor (gemengd koor)

Het Laurentiuskoor verzorgt de muzikale omlijsting van de vieringen in de Laurentiuskerk op zondagmorgen 09.30 uur, alsmede bij huwelijken, jubilea, avondwaken of andere bijzondere vieringen. Het repertoire omvat Gregoriaanse gezangen, meerstemmige Latijnse missen en Nederlandse gezangen.

Intermezzo

Het koor Intermezzo verzorgt, begeleid door een combo, viermaal per jaar de zang tijdens een eucharistieviering in één van onze kerken. Het internationale repertoire bestaat voornamelijk uit Italiaanse, Spaanse en Engelse liederen waaronder ook de vaste liturgische gezangen. Intermezzo is in 2011 opgericht als projectkoor voor mensen die vanwege hun werk of de zorg voor kinderen niet het hele jaar wekelijks kunnen repeteren. Per viering wordt er vijf à zes achtereenvolgende maandagavonden gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur. Om 19.45 uur staan de  koffie en thee al klaar! De meeste leden zijn dertigers en veertigers. Door haar eigen geluid en samenstelling is Intermezzo complementair aan de andere parochiekoren en fungeert ze als middenkoor tussen het jongerenkoor van de JKH en het Laurentius- en Mariakoor.

Jeugdkoor ‘De Heemsklokjes’

Zie de kinderpagina.

Jongerenkoor JKH

Zie de jongerenpagina.

Dirigenten

De heer L. Berends (Mariakoor)
Mevrouw M. van Gemert (De Heemsklokjes)
De heer B. Stolwijk (Laurentiuskoor en Intermezzo)
Mevrouw M. Zantinga (Jongeren Kerk Heemskerk)

Organisten

De heer J. Herfs
De heer A. van Lunenburg
De heer S. Makarchev
De heer J.A. Mooy
De heer K. van Unen