Samenwerkende parochies

Als onderdeel van de Wereldkerk maakt onze parochie deel uit van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en het Dekenaat Haarlem.

Samen met onze zusterparochies De Goede Herder Castricum/Bakkum en Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest vormen wij de Regio Heemskerk.

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/Bakkum, Uitgeest

Deken Ton Cassee, voorzitter in solidum met Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Jeanne Beentjes, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum
Functie penningmeester: vacant

Secretariaat
Dorpsstraat 113
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

 

Locatieteam Heemskerk

Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Mario Agius, pastorale zaken
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter
Marieke Berends, parochie-coördinator
Hans Duin, penningmeester
Rita Dufrenne, jeugd- en jongerenwerk, diaconie