Beheer kerk en kerkhof

Beheer Parochiecentrum Laurentius

Het beheerteam is verantwoordelijk voor het gastvrij onthalen van gebruikers en bezoekers van het Parochiecentrum Laurentius en voor het gebruik van de kerkruimte voor culturele doeleinden. Voor vergaderingen en andere bijeenkomsten dient tijdig een ruimte te worden gereserveerd bij de beheerder van het Parochiecentrum Laurentius.

Beheer Esplanadezaal Mariakerk

De Esplanadezaal is gerealiseerd in 2002 door de dagkerk van de Mariakerk af te scheiden van de hoofdkerk. Hierdoor is een ruimte ontstaan die zeer geschikt is voor bijeenkomsten van grotere groepen, lezingen en recepties.

Werkgroep Open Kerk Laurentius (WOK)

Gedurende de zomermaanden is de Laurentiuskerk elke vrijdagmiddag opengesteld van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens de openstelling zijn er altijd enkele personen aanwezig die vragen van bezoekers kunnen beantwoorden en toezicht uitoefenen.

Technische commissie Laurentiuskerk

Tal van kleine, maar soms ook grotere technische klusjes in en rondom de Laurentiuskerk worden aangepakt door een groep enthousiaste vaklieden.

Kerkhelpsters Laurentius

Er is een groep vrijwillige medewerksters die samen de verantwoordelijkheid draagt voor het schoonhouden van het interieur van de kerk.

Marthagroep Mariakerk

De Marthagroep is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het interieur van de kerk. Deze groep doet haar werkzaamheden eens per veertien dagen (op maandagmiddag), gedurende drie uren.

Bloemengroepen

De bloemengroep van de Mariakerk bestaat uit een aantal subgroepen die elk om de twee à drie weken bloemstukken maken voor de weekend-, trouw- en jubileumvieringen. Voor de Hoogfeesten of andere festiviteiten wordt met de hele groep gewerkt. De tijdsduur per keer is 3 à 4 uur, meestal ’s morgens, anders in overleg.

Onderhoud tuin Mariakerk

Deze werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers die het gehele jaar door de tuin van de pastorie en directe omgeving van het kerkgebouw verzorgen.

Laurentiuskerkhof

Deze groep vrijwilligers bestaat uit ruim 25 vrijwilligers die in de “groeizame” maanden elke week gedurende een uur op het kerkhof licht onderhoudswerk verrichten. Er zijn twee beheerders aangesteld die in opdracht van het Parochiebestuur alle werkzaamheden op het kerkhof coördineren. Deze beheerders zijn mede nauw betrokken bij de administratie van de begravingen.

Paramentengroep

De paramentengroep vervaardigt en onderhoudt de liturgische gewaden, alsmede het altaarlinnen. De groep komt twee weken op woensdagmorgen bijeen in het Parochiecentrum Laurentius en verder indien dit nodig wordt geacht.

Kerkewas

Deze groep wast en strijkt het liturgisch linnengoed en enkele andere liturgische gewaden.