De Protestante kerk en de Onze Lieve Vrouwe Geboorte Kerk in Uitgeest kleurden woensdag avond 22 november rood

De Protestante kerk en de Onze Lieve Vrouwe Geboorte Kerk in Uitgeest kleurden woensdag avond 22 november rood

Wij kiezen in Vrijheid, zij geloven onder druk

 

Als u op weg naar het stembureau op woensdag avond 22 november langs een van onze kerken liep, heeft u gezien dat deze rood aangelicht waren. Rood als teken van de martelaren van onze kerk. De Protestante en Katholieke kerk deden mee met Red Wednesday van Kerk in Nood (ACN).

Op #RedWednesday vroegen zij samen met meer dan 100 kerken in heel Nederland aandacht voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies. Met #RedWednesday willen ook onze kerken van Uitgeest, bewustwording creëren over vervolging van gelovigen, oproepen tot respect voor gelovigen en geloofsgroepen en opkomen voor geloof en vrijheid. De afgelopen jaren werden op initiatief van Kerk in Nood wereldwijd beroemde gebouwen als de Sacre Coeur in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona, de Cristo Redentor in Rio de Janeiro rood aangelicht.

Met de rood verlichte kerken vroegen onze kerken aandacht voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Tijdens de H. Eucharistieviering van 19 uur is gebeden voor de meisjes en vrouwen die seksueel belaagd worden om hun geloof en voor de mensen die gevangen zitten om hun geloof. Ook is er gebeden voor de daders en voor rechtvaardige regeringsleiders. Tenslotte werd een indrukwekkend getuigenis voorgelezen over een zuster die ondanks geweld blijft werken als arts in ernstig belaagd gebied in Congo. Zo zijn er nog meer voorbeelden van lijdende Christenen in onze Wereld, zie ook www.kerkinnood.nl.