Kermis en Vakantiecollecte 2024

Kermis en Vakantiecollecte 2024

In balans omzien naar elkaar, we doen het samen

 

Beste parochianen en alle Uitgeesters, die ons een warm hart toedichten,

 

We leven met z’n allen in een wereld waar mensen zorgen hebben, over geld, de aarde en ook over onze medemensen op zoveel plaatsen op onze wereldbol. De kermis is dan een moment om je zorgen even aan de kant te zetten en met elkaar de vrolijke noot boven te laten komen, tijdens een 5 tal dagen onbezorgd genieten. Het is tenslotte een festijn, waar we allemaal al maanden, soms al een jaar, reikhalzend naar uitkijken.

 

Rond de jaarlijkse kermis en de grote vakantie hoort traditioneel ook onze collecte. Dit jaar hebben wij die tot Kermis- en Vakantiecollecte gedoopt. Het is een combinatie van twee collectes, de kermis collecte en de extra Actie Kerkbalans.

 

De inkomsten uit deze collecte zijn, de laatste jaren, heel hard nodig om de jaarrekening kloppend te kunnen krijgen. De jaarlijkse vaste uitgaven overstijgen helaas weer de inkomsten uit collectes en uit de eerdere Actie Kerkbalans.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ruimhartig te doneren en ons wellicht, zoals op de kermis, ook een extra rondje te schenken.

 

Of u nu parochiaan bent of niet, onze kerk is prachtig en staat in het midden van ons mooie dorp. Onze kerk is ook het middelpunt van onze kerkelijke gemeenschap en moet dat ook blijven. U kunt er van overtuigd zijn dat God altijd aan u zal blijven denken.

De opbrengst van de collecte wordt voor de volle 100% ingezet voor de exploitatie.

 

Wij wensen u allen veel gezondheid en dat u een gezellige kermis mag beleven.

 

Met de allerhartelijkste groeten,

 

Namens pastoor Torres en de locatieraad van Uitgeest,

 

W.A.M. Brugman, vicevoorzitter

 

—————————————————————————————————————————

P.S.      De bankrekeningnummers van onze parochie luiden:

 

            NL 85 RABO 0152 1005 39

            of        

            NL 37 INGB 0000 2910 33

 

            t.n.v. Parochiebestuur Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

—————————————————————————————————————————