Hemelvaart en met Pinksteren Wat vieren we eigenlijk?

Hemelvaart en met Pinksteren

 

Wat vieren we eigen­lijk met Hemel­vaart en Pink­ste­ren? Kennis over deze chris­te­lijke feesten is lang niet meer alge­meen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen in mei.

Op de web­si­te over chris­te­lijke hoog­feesten, vier.nu wordt onder meer uit­ge­legd wat en hoe chris­te­nen vieren met Hemel­vaart en Pink­ste­ren en welke tradities er mee verbon­den zijn. De site nodigt bezoekers ook uit om mee te vieren in hun eigen kerk.

Naast uitleg over het hoog­feest zijn er op de pagina over Hemel­vaart negen gebe­den voor een pinksternoveen te down­loa­den. Het is gebruike­lijk om met deze noveen, een negen dagen durend gebed, op of net na Hemel­vaarts­dag te starten. Negen dagen tot aan Pink­ste­ren wordt dan gebe­den om de komst van de Heilige Geest. De gebe­den voor de noveen zijn be­schik­baar gemaakt via de Kon­fe­ren­tie van in Neder­land geves­tigde Reli­gi­euzen (KNR) door de Con­gre­ga­tie van de Heilige Geest.

www.vier.nu