Mededelingen van het locatiebestuur                  januari 2023

We hebben het jaar 2022 achter ons gelaten, een jaar met veel zaken, die we niet nogmaals willen meemaken. En zoals altijd maken we dan weer plannen voor het verse jaar 2023.

Op de eerste plaats onze allerbeste wensen voor het gehele komende jaar.

En op de tweede plaats hopen wij u weer te mogen ontmoeten in onze kerk, waar wij u, voor zover mogelijk, warm zullen ontvangen.

Het wordt allemaal wat meer open en in de laatste berichtgevingen zien we het corona virus langzamerhand uit het zicht verdwijnen. Pijnpunt is nog wel de oorlog in de Oekraïne, de energiecrisis en de daaruit voortvloeiende schrikbarende kostenverhogingen.

Laten we oog hebben en houden voor elkaar en waar nodig een extra handje toesteken.

Concert op zondag 8 januari

Op zondagmiddag 8 januari 2023 hebben we van 15:00 – 15:55 uur kunnen genieten van een fijn concert. Gelukkig was het na het trommelvliestergende concert van de vorige keer deze maal een mooi uitgebalanceerd aantal prachtige nummers, gedragen gezongen met af en toe fantastische uithalen en heel herkenbaar voor iedereen.

Dit concert was ook een cadeautje voor onze pastoor Ruben Torres en wel ter gelegenheid van zijn verjaardag. Het was voor hem een verrassing, heeft het pas laat gehoord, maar was er bij en nam het “Lang zal hij leven” dankbaar in ontvangst. Het beviel hem zo dat hij na afloop nog op de foto is gegaan met de zangers (zie foto).

Het concert is mede mogelijk gemaakt door een mooie bijdrage van “Blijer Uitgeest”.

Koren stemmen

De koren draaien weer. Het gewone zangleven staat gelukkig weer helemaal op de rol.

Het jaarrooster is na goed overleg tussen de koren en de locatieleiding, tot aller tevredenheid ingevuld en wordt wekelijks met verve uitgevoerd.

Op 15 januari jl werd een speciale viering gehouden voor koorlid Ans Verheijde, die ruim 50 jaar lid is van Laus Deo. Het was een, zeker op muzikaal gebied, heerlijke mis, perfect geleid door diaken Marcel de Haas. Marian Rodenburg reikte, als voorzitter van Laus Deo, de Gregoriuspenning in goud 50 en bijpassende oorkonde uit en na afloop was er in de klop gelegenheid de jubilaris en haar familie te feliciteren.

Het koor “Sound of Life” gaat proberen een eigen uitvoering van “The Passion” te gaan opvoeren.

Kerkbalans 2023 een aanbeveling

Even uw aandacht voor de financiële balans (zie het aparte artikel in deze PUC).

De brief wordt eind januari/begin februari bij alle parochianen in de bus gedaan.

 

Namens de locatieraad, Wim Brugman