ALLERZIELENVIERING IN UITGEEST DONDERDAG 2 NOVEMBER 2023

De Rafaëlgroep van de R.K. Parochie in Uitgeest verzorgt ook dit jaar weer de Allerzielenviering op donderdagavond 2 november in de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Langebuurt 37 in Uitgeest. De viering begint om 19:00 uur en de kerk is om 18:30 uur geopend.

De viering wordt muzikaal verzorgd door ons koor Laus Deo en dit jaar met de speciale medewerking van onze plaatsgenote Suzanne Vergouw.

Diaken Marcel de Haas gaat voor met twee leden van de Rafaëlgroep.

Tijdens de viering worden in het bijzonder de namen genoemd van de overledenen van het afgelopen jaar. Bij iedere naam wordt een gedachteniskaars aangestoken, die na afloop door de familie mag worden meegenomen.

Tevens krijgen alle aanwezigen een gedachtenisprentje.

In de viering ontvangen alle aanwezigen een kaars, die aan het einde van de viering aangestoken wordt, waarna allen in processie naar het met honderden kaarsen verlichte kerkhof lopen.

Dit maakt al jaren een diepe indruk op iedereen. Diaken Marcel de Haas zal de graven en urnen op het kerkhof zegenen.

Na afloop kunt u meegaan naar de Klop om onder het genot van een kopje koffie of thee nog even na te praten. De leden van de Rafaëlgroep zullen daar ook aanwezig zijn.

Omroepstichting O.S.U. zal op Ziggokanaal 43 de viering integraal uitzenden.